VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Somberheid troef bij Reed Elsevier

De situatie blijft belabberd bij Reed Elsevier. De uitgever zelf zegt het vooral zwaar te hebben doordat het laat in de economische cyclus zit. Het bedrijf loopt echter al veel langer achter de feiten aan.

Reed Elsevier presenteerde dinsdag een tussentijds handelsbericht over het eerste kwartaal, waarin het aangeeft flink te lijden onder de huidige economische malaise.

Dat het concern het hierdoor zwaar heeft staat buiten kijf, maar er speelt meer bij het matig presterende Reed Elsevier.

Moeizame transformatie
De uitgever is al een paar jaar bezig met een transformatie die niet bepaald vlekkeloos verloopt. Het concern verwelkomde niet geheel toevallig recent de tijd.

Traditionele papieren media hebben het al langer zwaar en dat geldt ook voor de activiteiten van Reed Elsevier. Vandaar het besluit in 2008 om de bladentak Reed Business Information (RBI) in de verkoop te zetten en meer te focussen op online informatieverschaffing.

RBI bleek het echter aan de straatstenen niet kwijt te kunnen, maar daar werd destijds door de topman van weleer Crispin Davis wel klakkeloos vanuit gegaan.

Dure inschattingsfout
Op het moment dat de tijdschriftendivisie in de etalage werd gezet, kocht Davis in Amerika voor 2,8 miljard euro dataleverancier Choicepoint. Choicepoint levert gegevens voor risicomanagement aan verzekeraars.

Bij de financiering werd blind gerekend op de opbrengst van de tijdschrifttak. Een dure inschattingsfout. De bladen zouden 1,2 miljard pond opleveren, was begin 2008 de gedachte. Maar zelfs toen Reed Elsevier in de loop van het jaar de vraagprijs halveerde tot 680 miljoen pond en bovendien aanbood te helpen met de financiering, haalden partijen hun neus op voor de bladen.

De verkooppoging werd dan ook gestaakt. Maar de rekening voor Choicepoint moest wel betaald worden. Bestuursvoorzitter Davis vertrok en werd opgevolgd door ‘buitenstaander' Ian Smith.

Weinig lichtpuntjes
Om de aankoop van Choicepoint te kunnen betalen zette het concern begin 2009 een peperdure obligatielening van 1,5 miljard euro uit tegen 8,25 procent. Gevolgd door een onverwachte aandelenemissie in juli. De schuldenlast van Reed bleef echter hoog.

Smith zag bovendien weinig lichtpuntjes als gevolg van het slechte economische tij. Ook hij vertrok, om opgevolgd te worden door Erik Engstrom, een bestuurder uit eigen stal.

Aan Engstrom nu de taak om Reed Elsevier uit het slop te trekken. Uit het tussentijds handelsbericht dat hij dinsdag presenteerde, blijkt in elk geval dat de situatie bij het concern onveranderd slecht is. De marktomstandigheden blijven in 2010 gelijk aan de tweede helft van 2009.

En dat stemt somber. De advertentiemarkt blijft lastig. En Reed zit nog altijd met bladentak RBI in de maag. De tijdschriften zijn goed voor 20 procent van de omzet, en voor meer dan 50 procent afhankelijk van de advertentie-inkomsten.

Het bedrijf verwacht dat de aangepaste operationele marge in 2010 onder druk blijft staan als gevolg van een zwakke omzetontwikkeling en stijgende investeringen in het juridische segment.

Somberheid troef
En dus zit Reed voorlopig nog wel even vast in de ellende. De strategiewijziging, waarmee het bedrijf minder conjunctuurgevoelig moet worden, moet nog steeds worden doorgevoerd. Maar ook bij de activiteiten waar Reed zich juist op wil richten verloopt niet alles vlekkeloos.

De focus op online media en informatieverschaffing voor specifieke doelgroepen, zoals wetenschappers, juristen en verzekeraars stagneert ook.

Zo trekken de afgeslankte Amerikaanse advocatenkantoren minder data uit de juridische databank van LexisNexis dan gehoopt. En ook bij de medische publicaties, bedoeld voor professionals in de gezondheidzorg, zijn haperingen te zien. De resultaten vallen hier tegen doordat farmaceuten lagere marketingbudgetten hebben en er minder introducties van medicijnen zijn.

Bovendien is onzeker wat het verdienmodel moet zijn voor het aanbieden van online informatie.

Werk aan de winkel dus voor Reed. Het is te hopen dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van vandaag (in Amsterdam) en morgen (in Londen) meer duidelijk wordt over hoe de uitgever deze zware tijden wil doorkomen en waar de toekomstige groei zit.Gerelateerde artikelen