VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In één muisklik: de jaarcijfers van donderdag 16 februari. Later op de dag volgen de analyses van de VEB-economen.

DSM haalt eigen outlook

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in 2022 de eigen outlook gehaald, ondanks dat de aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal onder druk stond. Dit bleek donderdag uit cijfers van het speciaalchemiebedrijf.

Co-CEO's Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze spraken van een solide prestatie. Zij herhaalden de door DSM afgegeven doelen voor de middellange termijn.

In 2022 boekte DSM een 15 procent hogere omzet van 8,39 miljard euro, terwijl analisten hadden gerekend op 8,41 miljard euro. Dat leverde een aangepaste EBITDA op van 1,40 miljard euro. Dat was in 2021 nog 1,38 miljard euro, terwijl analisten rekenden op 1,40 miljard euro.

DSM verwachtte voor afgelopen jaar een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA, terwijl aanvankelijk nog werd gemikt op een stijging van 5 tot 10 procent. "We blijven kampen met de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen, vooral in Europa, hoewel met vertraging", aldus CEO's Matchett en De Vreeze over deze outlookverlaging.

In het vierde kwartaal behaalde DSM een omzet van 2,09 miljard euro, waar de analisten hadden gerekend op 2,11 miljard euro.

In tegenstelling tot de omzet, daalde de aangepaste EBITDA afgelopen kwartaal wel, van 339 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2021 naar 293 miljoen euro. Hier werd 294 miljoen euro verwacht.

In heel 2022 behaalde DSM een nettowinst van 1,72 miljard euro. Dat is inclusief boekwinsten. De winst uit voorgezette activiteiten bedroeg 475 miljoen euro.

Outlook
DSM gaf voor 2023 nog geen outlook af. Dit zal gebeuren als de fusie is afgerond.

DSM is momenteel bezig te fuseren met Firmenich. Daarvoor is de aanmeldingstermijn recent verlengd tot in ieder geval 7 maart en mogelijk zelfs 11 april. Reden voor deze verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuringen van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen.

Voor 2023 rekenen de analisten op een omzet van 8,68 miljard euro. Dit zou een aangepaste EBITDA opleveren van 1,38 miljard euro.

***

NN Group houdt solvabiliteit op peil

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een lager operationeel resultaat geboekt over de tweede helft van 2022, door de verkoop van de vermogensbeheertak, maar genereerde wel meer kapitaal, terwijl ook de solvabiliteit licht verbeterde. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend.

Het operationeel resultaat daalde sterker dan verwacht, van 917 miljoen naar 760 miljoen euro. Analisten rekenden op een kleinere daling tot 857 miljoen euro. De daling is volgens NN Group vooral het gevolg van het wegvallen van de inkomsten uit de vermogensbeheertak, die werd verkocht aan Goldman Sachs. 

De verzekeraar genereerde operationeel 812 miljoen euro kapitaal, iets meer dan de 804 miljoen euro in de tweede helft van 2021, ondanks het wegvallen van vermogensbeheer. Met name de Nederlandse levensverzekeringen en het Europese verzekeringsbedrijf droegen meer bij, profiterend van de hogere rentestanden. Analisten voorzagen hier een beperkte daling tot 789 miljoen euro.

De solvabiliteit verbeterde licht, van 196 procent halverwege 2022 tot 197 procent aan het einde van het jaar. Hier hadden analisten een daling tot 192 procent voorspeld. Een solvabiliteit onder de drempel van 200 procent betekent dat NN Group geen grotere aandeleninkoop zal doen dan de standaard inkoop van 250 miljoen euro.

Herbenoeming David Knibbe
Het nettoverlies bedroeg 444 miljoen euro, tegen 1,86 miljard euro winst een jaar eerder. Dit komt door afwaarderingen van vastgoed en aandelenbelangen. Een jaar eerder werd het vastgoed juist meer waard en werd er winst geboekt op verkochte aandelen en staatsleningen.

NN Group stelt een slotdividend voor van 1,79 euro per aandeel, waarmee het dividend over het hele jaar met 12 procent stijgt.

De verzekeraar maakte donderdag ook bekend dat topman David Knibbe zal worden voorgedragen voor herbenoeming als CEO op de jaarvergadering van 2 jun

***

Marge van BAM flink in de lift

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in 2022 de eigen margedoelstelling ruim gehaald. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de bouwer.

De bouwer realiseerde het afgelopen jaar een gecorrigeerde EBITDA- marge van 4,5 procent, exclusief het positieve transactieresultaat van de verkoop van  de Duitse infrastructuurtak Wayss & Freytag. Een jaar eerder bedroeg de marge nog 3,8 procent. ING voorzag een marge voor 2022 van 4,25 procent, terwijl BAM zelf een verwachting had afgegeven van minimaal 4,0 procent.

"BAM kende in 2022 een goed jaar", zei CEO Ruud Joosten in een toelichting. De aangepaste EBITDA kwam in 2022 uit op 350,2 miljoen euro, ten opzichte van 278,4 miljoen euro een jaar eerder. Het resultaat stelt BAM in staat om een dividend voor te stellen over 2022 van 0,15 euro. Analist Tijs Hollestelle van ING rekende vooraf op 0,12 euro, terwijl de consensus wat positiever was.

Het afgelopen jaar daalde de omzet van BAM wel, van 7,3 miljard naar 6,6 miljard euro, vanwege desinvesteringen in België en Duitsland. De bouwer benadrukte in een toelichting dat het goed gepositioneerd is om te profiteren van sterke marktposities en structurele groeimogelijkheden.

"Ondanks de tegenwind door de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie blijft de groep op koers bij de uitvoering van de strategie en streeft [BAM] naar een prestatie richting de strategische doelstellingen voor 2023."

Het orderboek bedroeg eind 2022 10,0 miljard euro, ten opzichte van 13,2 miljard euro eind 2021. De daling is het gevolg van desinvesteringen.

De kapitaalratio verbeterde daarnaast conform verwachting van ING naar 21,2 procent, ten opzichte van 14,5 procent eind 2021.

***

Resultaatverbetering voor RELX

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in 2022 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2021 en wil dit jaar opnieuw eigen aandelen inkopen. Dit maakte de leverancier van informatie en data-analyse donderdag voorbeurs bekend.

De omzet steeg in de verslagperiode van 7,24 miljard Britse pond naar 8,55 miljard pond, een onderliggende groei van 9,0 procent. Het aangepaste operationele resultaat (EBITDA) liep onderliggend op met 15 procent van 2,21 miljard naar 2,68 miljard pond. Dit resulteerde in een marge van 31,4 procent, tegenover 30,5 procent in 2021.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,022 pond, tegen 0,876 pond over 2021.

De divisie Exhibitions is door de coronopandemie flink geraakt, maar zag in 2022 wel kans de omzet onderliggend met 64 procent te laten stijgen naar 953 miljoen pond bij een aangepast operationeel resultaat van 162 miljoen pond vergeleken met 10 miljoen pond een jaar eerder.

De divisie Risk zag de omzet onderliggend met 8 procent stijgen tot 2,91 miljard pond, Scientific, Technical & Medical met 4 procent tot 2,91 miljard en Legal met 5 procent tot 1,78 miljard pond.

Leverage, aandeleninkoop, dividend
RELX kende aan het eind van 2022 een verhouding tussen de nettoschuld en het operationeel resultaat van 2,1. De schuldratio lag eerder op 2,4.

Voor het lopende boekjaar wil het bedrijf voor 800 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen. Daarvan is inmiddels 150 miljoen pond ingekocht.

RELX stelde donderdag over 2022 een 10 procent hoger dividend voor van 0,546 pond per aandeel RELX. Dat was over 2021 0,498 pond per aandeel.

Outlook
Voor 2023 wordt door RELX een verdere groei van het onderliggende operationeel resultaat en de omzet voorzien, die “boven de historische trends zal liggen”.

***

Vastned ziet winst omhoogschieten

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in 2022 de bruto huurinkomsten flink zien stijgen en boekte een beduidend hogere winst. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het vastgoedfonds.

CEO Reinier Walta sprak van een sterk jaar, waarbij de portefeuille voor alle markten veerkrachtig is gebleken. "De portefeuille is robuust gebleken en de bekende winkelstraten zijn weer populair", aldus Walta. De topman waarschuwde wel dat het belangrijk is om terughoudend te blijven. "Vastned is niet immuun voor de gestegen rentes, geopolitieke ontwikkelingen en economische onzekerheden." Als gevolg besloot Vastned geen outlook af te geven voor het directe resultaat in 2023.

Vanwege het huidige klimaat van stijgende rentes, een stijgend rendement op retailvastgoed en het vermoedelijk wegvallen van het FBI-regime in 2025, wil Vastned zich "strategisch heroriënteren". "In deze heroriëntatie overwegen we alle strategische opties voor het bedrijf", aldus Walta.

Stijging huurinkomsten
De bezettingsgraad steeg naar 98,6 procent eind december 2022 van 97,9 procent een jaar eerder, terwijl Vastned erin slaagde om 98,2 procent van de huren te incasseren, tegen 95,7 procent in 2021.

Vastned boekte in 2022 bruto huurinkomsten van 66,4 miljoen euro, in vergelijking met 62,2 miljoen euro in 2021. De huurinkomsten stegen op vergelijkbare basis met 7,5 procent.

De waarde van de portefeuille liep wel met 1,2 procent terug op jaarbasis.

Het vastgoedfonds boekte een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, in 2022 van 35,2 miljoen euro, in vergelijking met 33,1 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel was dit een stijging van 1,93 naar 2,05 euro.

Stijging dividend
Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, verbeterde naar 3,8 miljoen euro negatief van 18,7 miljoen euro negatief een jaar eerder, of van een verlies van 1,09 naar een verlies van 0,22 euro per aandeel.

Het totale beleggingsresultaat na belastingen kwam daarmee uit op 36,3 miljoen euro, tegen 15,8 miljoen euro een jaar eerder.

De schuldratio kwam uit op 43,4 procent eind december tegen 43,0 procent een jaar eerder.

Vastned stelt een totaaldividend voor van 1,85 euro per aandeel tegen 1,73 euro per aandeel in 2021.

Bovenstaande nieuwsberichten zijn afkomstig van ABM Financial News. VEB-analyses van de cijfers volgen later op de dag.

 

 

 

 
Gerelateerde artikelen