VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winstgroei BinckBank stokt

Een rustig beursklimaat en teruglopende renteinkomsten heeft de winstgroei bij Binckbank ten opzichte van het voorgaande kwartaal een halt toegeroepen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 werd er wel meer winst geboekt: + 10%.

De online broker maakte maandag een nettowinst van eur 11,2 miljoen bekend tegen eur 10,2 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst, waarin een aantal fiscale afschrijvingsposten niet is meegenomen, bedroeg eur 0,26 per aandeel, tegen eur 0,24 een jaar eerder.

Het resultaat is minder sterk dan werd verwacht. En betekent bovendien een einde aan de winstgroei die Binck al een tijd kwartaal op kwartaal kan laten optekenen. Vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de nettowinst met 21%.

Bestuursvoorzitter Beentjes noemt het rustige beursklimaat van het eerste kwartaal expliciet. Wellicht dat deze relatieve luwte op de beurzen oorzaak is van de daling van het aantal transacties. Het aantal transacties daalde tot 2,12 miljoen, van 2,23 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder en 2,38 miljoen in het vierde kwartaal van vorig jaar. 

Minder handel
Die terugloop in transacties staat in schril contrast met de groei in het aantal rekeninghouders. De klantenkring van Binck steeg met 33% tot 392.240. Meer rekeninghouders handelen dus beduidend minder bij Binck. Daarom is de broker ook druk bezig meer klanten binnen te halen. Dat lukt in ieder geval.

De groeimotor van afgelopen tijd bij Binck, de renteinkomsten, zijn in het eerste kwartaal terug gelopen. Het geld dat beleggers op hun rekening-courant aanhouden leent Binck uit en dat levert extra inkomsten op. Momenteel weet de online broker die gelden minder goed te laten renderen. Of zoals bestuursvoorzitter Koen Beentjes het noemt: "De rentebaten bleven iets achter doordat herinvesteringen tegen lagere rendementen werden gedaan."

Intussen doet Binck zijn best om het imago van prijsvechter overeind te houden. In de strijd tegen stuntende nieuwkomers als Lynx stuurde Binck de eigen tarieven omlaag.

Een verwachting voor heel 2010 wil BinckBank niet afgeven. Volgens bestuursvoorzitter Beentjes omdat de bank 'in zekere mate afhankelijk is van de bewegingen van de financiële markten en het sentiment
van beleggers.'

Je zou haast zeggen: welk beursfonds is niet afhankelijk van de markten en het sentiment onder beleggers? Maar begrijpelijk is de terughoudendheid van Binck wel. De bank heeft vorig jaar de markt regelmatig verrast met uitstekende resultaten. Als die verrassing er nu niet inzit is zwijgen misschien beter. Adel verplicht.
Gerelateerde artikelen