VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bam geeft forse korting op nieuwe aandelen

Bam gaat ruim 96,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven tegen een uitgiftekoers van 2,58 euro per aandeel. Het Bunnikse bouwconcern heeft vanochtend meer details bekendgemaakt over de claimemissie.

Ten opzichte van de slotkoers van vrijdag (5,33 euro) betekent de emissieprijs een fikse korting van ruim 51 procent.

Verwatering 70 procent
Hoewel beleggers misschien blij mogen zijn dat de balansverhoudingen van Bam verbeteren, is vooral de enorme toename van het aantal aandelen opvallend. Toekomstige winsten moeten voortaan met 232 miljoen aandelen worden gedeeld, terwijl momenteel nog 136 miljoen aandelen uitstaan. Een verwatering van ruim 70 procent.

Bestaande aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op de nieuwe aandelen in te schrijven (claimemissie). Voor iedere zeven aandelen die zij al in bezit hebben, kunnen ze inschrijven op vijf nieuw uit te geven aandelen. Bestaande aandeelhouders krijgen overdraagbare inschrijvingsrechten toegekend naar rato van hun bezit van gewone aandelen op de zogenaamde registratiedatum (31 mei 2010). De inschrijvingsrechten verschaffen houders daarvan het recht om nieuwe aandelen te kopen tegen de uitgiftekoers van 2,58 euro per aandeel.

Tijdsschema claimemissie:
* Publicatiedatum prospectus: 31 mei 2010.
* Registratiedatum: maandag 31 mei 2010 (nabeurs).
* Uitoefenperiode van en handel in inschrijvingsrechten: 1 juni 2010 tot en met 14 juni 2010 (14.00 uur).
* Eventuele rump plaatsing: 15 juni 2010. Bij een rump plaatsing wordt door begeleidende banken geprobeerd nog niet-uitgeoefende inschrijfrechten te verkopen over de houders van de niet-uitgeoefende claims. 
* Toewijzing nieuwe aandelen: 15 juni 2010.

TERP korting

Een andere kortingsmaatstaf is de zogenaamde theoretical ex-rights price, ofwel TERP.
Als een aandeel ex-claim gaat, dan heeft dit effect op de koers. Van te voren wordt daarom een theoretische prijs berekend, op basis waarvan de uitoefenprijs wordt bepaald.

De TERP is gelijk aan de huidige marktkapitalisatie van Bam (aantal uitstaande aandelen maal beurskoers) plus de omvang van de emissie, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen na afronding van de emissie.

De TERP is dus het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen:

TERP = # oude aandelen p. recht x aandelenkoers + # nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs
                                  #oude aandelen p. recht + #nieuwe aandelen p. recht

TERP = 7 x 5,33 + 5  x 2,58   = 4,18 euro
                       12

De discount (de korting) van de nieuwe aandelen ten opzichte van de TERP is dus:

Discount = 4,18  - 2,58  x 100% = 38 %
                      4,18

Investeren in pps projecten

Bam wil een bedrag van ongeveer 150 miljoen euro van de netto opbrengst van de emissie gebruiken voor het financieren van haar belang in nieuwe en bestaande pps-projecten (publiek private samenwerking). De investering van een deel van de opbrengst in nieuwe pps-projecten is een belangrijk element om groei te kunnen verwezenlijken.

In de aandeelhoudersvergadering (ava) van 21 april jongstleden meldde Bam tot de Europese top 10 te willen behoren en in beeld te blijven bij grote aanbestedingen en publiekprivate samenwerkingsprojecten. Daartoe moet de balans degelijk zijn, zodat mogelijke opdrachtgevers en partners niet op basis van de financiële positie van Bam zullen afhaken. Topman Joop van Oosten, die per maart 2011 zal vertrekken, betitelde de pps-markt in de ava als een “groeibriljant” waar zich een groot aantal actieve en potentiële biedingen zullen voordoen.

Lees ook:
20 mei 2010
25 april 2010Gerelateerde artikelen