VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Potentiële klanten Van Lanschot honkvast in onzekere tijden

Van Lanschot wil flink meer rijke particulieren en zelfstandig ondernemers als klant binnen halen. Maar zolang het vertrouwen in de bankensector nog niet is terug gekeerd blijven potentiële klanten de eigen bank trouw.

Degelijkheid. Dat is wat Van Lanschot wil uitstralen.

De Bossche bank voor vermogende particulieren haalt zijn inkomsten uit ‘ouderwetse' bankactiviteiten. Rente op kredieten, de rentemarge op spaarrekeningen en provisie van beleggende klanten.

Aan handelen voor eigen rekening, de risicovolle, lucratieve tak van sport in bankenland, doet Van Lanschot nauwelijks.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers benadrukt Van Lanschot nog maar eens dat hier sprake is van traditioneel bankieren. Kernwoorden: laag risicoprofiel, helder businessmodel en op maat gesneden dienstverlening aan de klant.

De hang naar degelijkheid was ook één van de redenen dat Van Lanschot zich vrijwillig onderwierp aan de stresstest voor banken. De bank slaagde voor de financiële botsproef.

Die eigenschappen hebben de bank naar eigen zeggen door de bankencrisis geholpen. Bestuursvoorzitter Floris Deckers ziet de resultaten als de "eerste stappen op weg naar een genormaliseerd winstniveau."

Renteinkomsten en provisie
Het gaat dan wel om de eerste stapjes voor Van Lanschot. De nettowinst bedroeg euro 22,1 mln in het eerste halfjaar. Dat is een flink sprong ten opzichte van de resultaten in "het verschrikkelijke jaar" 2009. Maar een peuleschil in vergelijking met cijfers van voor de crisis.

In 2009 werd over dezelfde periode nog een fors verlies geleden van euro 46,3 mln, onder invloed van de kredietcrisis en een afschrijving op een IT-project.

Vorig jaar klaagde Van Lanschot nog steen en been over de veel te hoge spaarrentes die geboden werden op de markt. De concurrentie, die wel staatssteun had ontvangen om de crisis door te komen, waren goedkoper af bij het aantrekken van spaargelden.

Die situatie lijkt voorbij. De rentemarge steeg door de daling van de spaarrentetarieven in het afgelopen jaar.
De provisie-inkomsten stegen met 8% tot euro 115,2 mln, en bleven daarmee achter bij de analistenverwachting van euro 120 mln. Volgens de bank bereiken deze inkomsten pas weer een normaal niveau wanneer de beurzen een duidelijke richting kiezen. Dan gaan klanten weer actief beleggen.

Stroppenpot
Goed nieuws was er op het gebied van de voorzieningen. De stroppenpot, voorzieningen voor slechte leningen, daalden naar euro 43,9 mln in het afgelopen halfjaar, van euro 51 mln in de eerste helft van 2009. En dat is goed nieuws want juist die stroppenpot heeft Van Lanschot forse hoofdpijn bezorgd.

De bank is behoorlijk vertegenwoordigd in het midden- en kleinbedrijf. Dat zijn bij uitstek segmenten waar de crisis met vertraging toeslaat. Ondernemingen die omvallen kunnen hun kredietverplichtingen aan de bank niet meer aflossen.

Van Lanschot verwacht dat deze voorzieningen vanaf het derde kwartaal zullen afnemen, mits de economische ontwikkelingen niet onverwacht roet in het eten gooien.

Vooruitzichten
Harde vooruitzichten over winstgevendheid geeft Van Lanschot niet. De bank rekent op verder herstel. En hunkert naar herstel van vertrouwen in de bankensector als geheel. Van Lanschot wil groeien in de markt voor . Maar dat lijkt een moeizame operatie.

Het bedrijf voelt "terughoudendheid bij klanten om van bank te veranderen." Dat mag dan misschien zo zijn, maar het lijkt iets te gemakkelijk om de achterblijvende groei alleen op het economisch sentiment af te wentelen.

Benieuwd of de markt ook als hoofdoorzaak wordt genoemd op het moment dat de instroom van vermogende particulieren fors door groeit.
Gerelateerde artikelen