VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veel onzekerheden bij Aegon

De derde kwartaalresultaten van Aegon bevatten plussen en minnen. Onderaan de streep rest een stijging van de winst die beter was dan verwacht. De nettowinst kwam uit op 657 miljoen euro.

Verzekeraar Aegon heeft stevig in de kosten gesneden en profiteerde bovendien van een hogere dollar en betere beurzen.

Maar Aegon heeft net als ING last van veranderde veronderstellingen met betrekking tot de variabele lijfrentes in de Verenigde Staten. Daarnaast krimpt de markt voor levensverzekeringen in Nederland sterk.

Mede hierdoor ziet Aegon de ‘Value New Business', de toekomstige winsten die verwacht mogen worden op de verkochte nieuwe polissen in de afgelopen periode, afnemen met 19 procent tot 120 miljoen euro.

Aegon wordt van levensverzekeraar steeds meer pensioenverzekeraar en belegger van appeltjes voor de dorst. Het derde kwartaal liet een sterke instroom zien van vermogen dat voor derden wordt beheerd.

Terugbetalen in de zomer
Aegon kon niets concreets zeggen over de vorderingen van de verkoop va het Amerikaanse herverzekeringsbedrijf Transamerica Re. De Franse herverzekeraar Scor en Reinsurance Group of America worden in de markt genoemd als mogelijke kopers, maar ook de Duitse partijen Hannover Re en Munich Re en zelfs het Berkshire Hathaway van Warren Buffett zouden het kunnen kopen.

Met een embedded value van 1,6 miljard euro zou de verkoop een bedrag moeten opbrengen waarmee een flink deel van de staatssteun kan worden afgelost. Daar zei Aegon wel iets over: de levensverzekeraar wil voor eind juni 2011 de staatssteun terugbetalen.

Ouder
De kapitaalpositie verbeterde verder. De wettelijk vereiste solvabiliteitsratio steeg tot 205 procent. Het eigen vermogen bedraagt nu 18 miljard euro, het kapitaaloverschot boven de eisen voor de AA status van Standard & Poor's steeg tot 3,3 miljard euro, ondanks de terugbetaling van een half miljard aan de staat in augustus.

Een pijnpunt voor de toekomst is de gestegen levensverwachting in Nederland. Volgens de laatste gegevens worden we in Nederland aanzienlijk ouder dan waarmee veel verzekeraars tot voor kort rekening hielden.

Aegon zegt de mogelijke gevolgen hiervan voor haar verzekeringsreserves te bestuderen. Aan het eind van het persbericht wordt gezegd dat de onderneming verwacht dat het doorvoeren van de nieuwe sterftetabellen geen directe invloed zal hebben op het resultaat.

Op termijn is die invloed er uiteraard wel. De gevolgen voor het kapitaaloverschot boven de vereisten voor de AA rating zijn minder dan 250 miljoen euro, zegt Aegon nu. Helaas verschijnt het embedded value rapport slechts één keer per jaar.

Wachten op meer
In het voorjaar van 2011 weten we dus meer over de embedded value, maar ook over de afwikkeling van de staatssteun en de verkoop van de herverzekeraar. Tot die tijd zal de beurswaarde wel ver onder het vandaag genoemde eigen vermogen blijven. Onzekerheid heeft nu eenmaal zijn prijs.
Gerelateerde artikelen