VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Reed Elsevier ziet nauwelijks verbetering

Uitgever Reed Elsevier blijft voorlopig kampen met moeilijke marktomstandigheden. De inkomsten uit abonnementen staan onder druk en van herstel in de advertentiemarkt is ook geen sprake.

Net als in de eerst jaarhelft spreekt Reed Elsevier over onder druk staande inkomsten uit abonnementen. Klanten in de professionele markten die de uitgever bedient zijn minder actief en beschikken over lagere budgetten.

Reed Elsevier houdt daarom vast aan de verwachting dat de operationele marge dit jaar lager zal uitkomen dan in 2009. Teruglopende inkomsten en investeringen in de juridische tak liggen hier aan ten grondslag.

Daarmee doet Reed Elsevier het minder goed dan Wolters Kluwer, dat wel groei van de inkomsten uit abonnementen verwacht en een hogere winstgevendheid voorspelt.

Toch optimisme
Ondanks de moeilijke marktomstandigheden toont de nieuwe topman Erik Engstrom zich optimistisch over de bedrijfsmatige vorderingen die zijn gemaakt. Kort gezegd wenst de uitgever zich verder te focussen op een aantal geselecteerde kernmarkten.

Productontwikkeling en marketing kunnen dan selectief ingezet worden. De recente verkoop van LexisNexis Duitsland, met name online internationale juridische uitgaven, aan Wolters Kluwer past in deze strategische focus.

Wisselend beeld
Binnen het bedrijfsonderdeel Elsevier blijft Health Science het best lopende onderdeel. Wel staan hier de advertentie-inkomsten onder druk. De wetenschappelijke en technische uitgaven verliezen nog altijd omzet door bezuinigingen bij universiteiten.

LexisNexis doet het goed met zijn data-en analyse leverancier Choicepoint, vooral voor de verzekeringssector. In de online juridische uitgaven is het positief dat de Amerikaanse verkopen stijgen, maar LexisNexis wordt wel geconfronteerd met druk op het aantal abonnementen. De digitalisering gaat intussen verder.

Bij de internationale juridische uitgaven overtreft de groei in online de teruggang in gedrukte uitgaven.

Wachten op doortastend handelen
De tak die handelsevenementen organiseert, Reed Exhibition, heeft tot op heden dit jaar minder ruimte verhuurd. Wel lijkt het dieptepunt gepasseerd en is er in de tweede jaarhelft zelfs sprake van enige groei. De al ontvangen boekingen voor 2011 scheppen eveneens vertrouwen.

Ten aanzien van zorgenkind Reed Business Information lijkt het management wat positiever geworden. Slecht renderende titels zijn weggesneden, de data-activiteiten groeien en de advertenties stabiliseren. Nieuwe over een eventuele verkoop was er niet. Reed Elsevier wekt de indruk dat het nog niet klaar is met het schrappen van titels.

Al met al bevat de trading update van Reed Elsevier weinig nieuws en dus ook geen grote tegenvallers. De onderneming heeft het zwaar en het is wachten op meer doortastende strategische beslissingen van Engstrom.
Gerelateerde artikelen