VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Handelwijze Draka onacceptabel

Draka roept beleggers op om binnenkort goedkeuring te geven aan het overnamebod van het Italiaanse Prysmian. Daarmee wacht het bedrijf de plannen van een andere bieder, het Chinese Xinmao, niet af. Onacceptabel.

De overnamestrijd rond kabelproducent Draka bereikt zijn climax, maar of beleggers een zuivere afweging mogen maken tussen de verschillende bieders is vandaag een stuk twijfelachtiger geworden.

Draka heeft aangekondigd in het kader van het officiële overnamebod van Prysmian.

Het Chinese Xinmao heeft eerder aangegeven meer te willen betalen om Draka over te nemen. Er zijn inmiddels twee gesprekken geweest tussen het Chinese bedrijf en Draka, maar over het verloop daarvan is niets bekend gemaakt.

Dat Draka beleggers nu al op roept tot de aandeelhoudersvergadering is curieus. Te meer ook omdat Xinmao vandaag liet weten volgende week met een update te komen over het voorgenomen overnamebod.


Draka wil kennelijk de plannen van Xinmao niet afwachten, maar geeft bij voorbaat de voorkeur aan het bod van Prysmian. Dat is onacceptabel voor beleggers. De VEB heeft de directie van Draka per brief laten weten bezwaar te maken tegen die gang van zaken.

Een korte passage uit die brief:

"Het is in het belang van Draka-aandeelhouders en alle andere relevante stakeholders dat een gelijk speelveld wordt geboden aan bona fide potentiële bieders.

De VEB is van oordeel dat Draka, het openbaar bod van Prysmian ... pas met haar aandeelhouders behoort te bespreken als duidelijk is of Xinmao haar voorgenomen bod zal doorzetten.

Dit betekent dat de oproeping voor een BAVA nooit eerder had mogen plaatsvinden dan het moment waarop Xinmao uiterlijk uitleg over haar plannen zal geven. Een en ander impliceert dat Draka nog (ten minste) vijf dagen had moeten wachten, namelijk tot 20 december a.s."


De nieuwe ontwikkelingen rond de overname van Draka roepen vragen op. Het is aan het bestuur van Draka om die te beantwoorden:

1. Waarom heeft Draka niet nog vijf dagen gewacht, zodat duidelijk is wat de plannen van Xinmao zijn?

2. Zal Draka de vandaag aangekondigde BAVA afgelasten indien Xinmao, of een andere bona fide overnamepartij, met een officieel overnamebod komt?

3. Op grond van welke overwegingen heeft Draka gekozen voor het bod van Prysmian?

4. In hoeverre staat Draka nog open voor een officieel overnamebod van Xinmao?

5. Hoe verhoudt de door Draka gekozen opstelling zich tot het bieden van een level playing field aan alle mogelijk geïnteresseerde partijen?

6. Heeft grootaandeelhouder Flint zich ook al gecommitteerd aan het bod van Prysmian?

7. Draka is vrij om op een bona fide concurrerend bod in te gaan indien deze 15 procent hoger ligt dan de biedprijs van Prysmian. Geldt eenzelfde grens ook voor grootaandeelhouder Flint?
Gerelateerde artikelen