VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitkoopprocedure Draka: prijs per aandeel naar euro 18,53

De resterende aandeelhouders Draka moeten 18,53 euro ontvangen voor hun aandelen. 

Dat blijkt uit een tussenarrest van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK).

Draka werd eerder dit jaar overgenomen door de Italiaanse branchegenoot Prysmian. Het bod van Prysmian betrof per aandeel 8,60 euro in contanten en 0,6595 Prysmian-aandeel.

Na het openbaar bod van Prysmian op Draka hadden ongeveer 99% van de Draka aandeelhouders hun aandelen aangemeld. Om ook de laatste aandelen Draka in bezit te krijgen is Prysmian een versnelde uitkoopprocedure gestart bij de OK.

In de uitkoopprocedure dient voor ieder aandeel een bedrag betaald te worden dat volledig uit contanten bestaat. Het ging in de versnelde uitkoopprocedure uitsluitend om de koers, en dus de datum, waartegen Prysmian de eigen aandelen moet leveren. Hoe hoger die koers, des te groter het contante bedrag dat resterende aandeelhouders Draka ontvangen.


Prysmian stelde zich op het standpunt dat de koers van 22 februari 2011 gebruikt diende te worden: 15,06 euro. Dit zou leiden tot een uitkoopprijs van euro 18,53. De VEB meende dat als datum 4 april 2011 gehanteerd diende te worden. Dit zou leiden tot een uitkoopprijs van euro 19,09.

Eerder
De OK neemt in het tussenarrest als peildatum de slotkoers van 3 februari 2011. De OK doet dat omdat op die datum: "de houders van ten minste 90% van de aandelen waarop het bod betrekking had, het bod hebben aanvaard door aanmelding van hun aandelen".

De OK oordeelt tevens in het tussenarrest dat als de koers van Prysmian op 3 februari 2011 lager is dan de koers op 22 februari 2011 (euro 15,06), de OK toch de koers van euro 15,06 zal gebruiken omdat, kort gezegd, zij immers niet meer kan toewijzen dan is gevorderd. Aldus stelt de OK een minimumprijs vast van euro 18,53 per aandeel Draka.

De OK mag zich bij haar uitspraak uitsluitend baseren op de processtukken. Omdat de koers van Prysmian op 3 februari 2011, 18.00, niet uit deze stukken blijkt, moet Prysmian dit op uiterlijk 17 januari 2011 aan de OK laten weten. Het heeft er alle schijn van dat de Italiaanse kabelproducent erin gaat slagen om binnen die vier weken de slotkoers van het eigen aandeel op te speuren. 

Een blik op Bloomberg-schermen leert dat de slotkoers van Prysmian op 3 februari 2011 euro 14,94 was. Hieruit volgt dat de OK de uitkoopprijs voor een aandeel Draka op euro 18,53 zal vaststellen.

Geen last van scherp gedaalde koers
Met die prijs in contanten hebben de resterende aandeelhouders één voordeel ten opzichte van de overige beleggers die hun bod deels in aandelen Prysmian krijgen.

Door de schuldencrisis is de koers van het aandeel fors gedaald tot onder de 10 euro. Dat maakt dat een gedeeltelijk bod in aandelen nu veel minder waard is dan 18,53 euro.
Gerelateerde artikelen