VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nutreco waagt zich dit keer niet aan winstvoorspelling

In tegenstelling tot vorig jaar durft diervoederbedrijf Nutreco dit keer geen winstprognose af te geven. Dat zal vooral te maken hebben met duurdere grondstoffen en de onzekerheid of deze doorberekend kunnen worden.

De jaarcijfers en het ontbreken van een concrete winstprognose worden door beleggers met gemengde gevoelens ontvangen.

De resultaten zijn over het algemeen goed, maar de markt had wat meer overtuigingskracht gezien. Het aandeel verliest na bekendmaking circa 1,5 procent.

Visvoer boven verwachting

Nutreco boekte een voor bijzondere posten geschoond bedrijfsresultaat van 222,5 miljoen, een stijging van 27 procent. Eerder had het concern al een groei van 25 procent in het vooruitzicht gesteld. Het is het hoogste bedrijfsresultaat uit de geschiedenis van de onderneming.

De omzet kwam 9,5 procent hoger uit op 4.94 miljard euro. Het leeuwendeel van de omzetgroei komt door de bijdrage van acquisities (3,5 procentpunt) en een gunstig valutaeffect (4,5 procentpunt). Zowel de Canadese dollar, de Amerikaanse dollar en de Noorse kroon wonnen terrein op de euro, de rapporteringvaluta.

Autonoom is de groei beperkt gebleven tot 1,8 procentpunt. Hiervan is 1,1 procentpunt volumegroei en 0,7 procentpunt het gevolg van de doorberekening van hogere grondstofprijzen.

Visvoer, de grootste activiteit, liet een fraaie groei zien. De omzet steeg hier met 18,8 procent en het bedrijfsresultaat dikte met liefst 38,9 procent aan. Nutreco schrijft dit toe aan hogere volumes in Noorwegen, een stevig volumeherstel in Chili en positieve wisselkoerseffecten.

Verder was er sprake van een fors herstel bij de Europese mengvoerbedrijven van Nutreco. Bij premix en speciaalvoer was eveneens sprake van een behoorlijk herstel, maar valt ook margedruk waar te nemen. De steeds hogere eisen aan voedselveiligheid brengen investeringen met zich mee die niet altijd direct op de klant afgewenteld kunnen worden.

Dissonant is nog altijd de vleesactiviteiten die last hebben van lagere kippenprijzen in Spanje.

Op netto winstniveau stelt Nutreco teleur omdat een bijzondere post van 23,3 miljoen veel hoger uitvalt dan analisten hadden voorzien. Het gaat hier vooral om kosten die zijn gemaakt voor de integratie en herstructurering van de diervoedingsactiviteiten in Spanje en Portugal en het sluiten van een fabriek in Ierland. In deze post zitten ook nog acquisitiekosten, waardeverminderingen en pensioenkosten.

Bekijk ook het video interview:

 Wout Dekker
CEO Nutreco


18-08-2010

Uiteindelijk kwam de nettowinst uit op 113,0 miljoen euro (+21,5 procent), gelijk aan 3,17 per aandeel. Nutreco stelt een dividend voor van 1,50 euro per aandeel, tegen nog 1,32 euro over 2009. Er is al een interim-dividend van 50 cent uitgekeerd.

Vooruitzichten
Nutreco toont zich positief over de toekomst, maar durft dit dus niet concreet te maken. Het afgelopen jaar zat het wel goed met de pricing power, maar voor dit jaar moet worden afgewacht in welke mate Nutreco haar klanten met hogere prijzen kan lastig vallen.

Groeien blijft het concept. Met een sterke balans kijkt het vooral naar acquisitiemogelijkheden in visvoer. Het concern heeft hier zowel andere vissoorten als uitbreiding in Azië en Latijns-Amerika op het oog.

Daarnaast zoekt streeft Nutreco verdere expansie na in de agri focusmarkten China, Brazilië en Rusland. Innovaties en acquisities op het gebied van voeradditieven staan ook op de agenda.

In 2050 telt de wereld 9 miljard mensen en die moeten allemaal op een duurzame wijze gevoed worden. Dat impliceert een verdubbeling van de wereldvoedselproductie. Nutreco staat wat dat betreft grote uitdagingen te wachten.

De voedselproductie moet tegen 2050 niet alleen twee keer zo hoog worden, de ‘footprint' van de mens op de aarde dient tegelijkertijd met de helft te worden gereduceerd om duurzaam te kunnen blijven produceren.

Nutreco zit middenin dit proces en zal veel geld moeten blijven investeren in innovaties ten behoeve van een duurzame productie en scherpere eisen aan voedselveiligheid. Het concern is zich hier terdege van bewust en werkt hard aan het behoud van haar bestaansrecht.

Dat betekent risico's en kansen. Nutreco is goed gepositioneerd om van de groeimogelijkheden te profiteren.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen