VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Juridische tak blijft zorgenkindje Reed Elsevier

De jaarcijfers van Reed Elsevier scheppen een gemengd beeld. De onderliggende autonome groei is bemoedigend, maar de juridische uitgaven blijven een probleem.

Zowel plussen als minnen in het jaarrapport van Reed Elsevier. Een plus is dat de uitgever het afgelopen jaar weer een autonome omzetgroei heeft weten te realiseren van 2 procent, tegen nog 6 procent krimp in 2009. Een andere plus betreft de bescheiden margedruk van slechts 0,2 procentpunt tot 25,7 procent.
Lexis Nexis negatief
Grote min zit bij het juridische onderdeel Lexis Nexis. Lexis Nexis (38 procent van het bedrijfsresultaat) is sinds kort opgedeeld in twee onderdelen: ‘Risk Solutions’(met name ChoicePoint) , data en analysemateriaal voor verzekeraars, en de juridische uitgaven ‘Legal & Professional’.

Waar Risk Solutions met een marge van dik 38 procent goed draait, hebben de juridische uitgaven het met een tot 14,1 procent teruggelopen marge erg moeilijk. Advocatenkantoren, bedrijven en overheden houden de hand op de knip. Reed Elsevier heeft behoorlijk wat geïnvesteerd in productontwikkeling, hieraan gerelateerde infrastructuur en marketing om dit onderdeel niet verder te laten wegzakken en de concurrentie met Thomson Reuters aan te kunnen.

Lagere verkopen en de investeringen drukten het bedrijfsresultaat bij Lexis Nexis als geheel met liefst 12 procent. De uitgever voorspelt voor dit jaar een geleidelijk herstel met vlakke marges. Na dit jaar zal het herstel verder vorm moeten krijgen.

Overige onderdelen
Bij het grootste bedrijfsonderdeel Elsevier (46 procent van het bedrijfsresultaat), de wetenschappelijke en medische uitgaven, steeg de omzet autonoom met 2 procent en ging het operationele resultaat met 4 procent omhoog. De margeverbetering is positief. Budgetten van universiteiten en overheden blijven weliswaar onder druk staan, maar de onderneming weet dit het hoofd te bieden door nieuwe content en innovatieve tools. De ontwikkeling van de abonnementen verloopt hierdoor volgens verwachting.

De meer cyclische evenementendivisie Reed Exhibition (10 procent van het bedrijfsresultaat) deed het met een groei van omzet en bedrijfsresultaat met respectievelijk 8 en 4 procent goed en kent voor dit jaar ook prima perspectieven. Vooral de tweejaarlijkse evenementen zijn een succes.

Reed Business Information (6 procent van het bedrijfsresultaat) ten slotte zag de omzet met 2 procent teruglopen. Wel steeg het resultaat hier wel met 4 procent. De onderneming is druk doende de portfolio te optimaliseren en in de kosten te snijden. Tegelijk wordt er flink geïnvesteerd in de verschillende data dienstverlening. De verkoop van titels staan nog altijd op de agenda en kunnen op termijn voor herstel zorgen.

Geleidelijk herstel
Ceo Erik Engstrom toont zich dan ook optimistisch, maar blijft voorzichtig door te benadrukken dat het herstel geleidelijk zal gaan. Bepaalde markten zullen stabiel blijven en andere lichte groei vertonen. Per saldo zal dat moeten resulteren in een verdere verbetering van de resultaten en de winstmarge. Concrete uitspraken over omzet en marges doet Engstrom niet.

Beleggers zijn er blijkbaar nog niet helemaal gerust op of vinden het te langzaam gaan. Ondanks positieve analistencommentaren ging het aandeel na publicatie een paar procent in de min.Gerelateerde artikelen