VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ordina schuift rekening miljoenenlening verder door naar aandeelhouders

Een miljoenenlening moest ICT-bedrijf Ordina lucht geven in slechte tijden. Maar nu echt herstel uit blijft zijn het de beleggers die de rekening moeten betalen voor dat krediet.

Eerder dan gepland bracht ICT-bedrijf Ordina een deel van de cijfers over 2010 naar buiten. Het bedrijf schiet, na een klein plusje in 2009, weer in de rode cijfers met een verlies van 7 miljoen euro.
 

Ordina publiceerde de cijfers eerder omdat het andelen gaat bijdrukken. Door de uitgifte van ruim 332 duizend gewone aandelen verwatert het aandeel Ordina verder. Het is de eerste uitgifte in 2011, maar waarschijnlijk niet de laatste.

Achtergestelde lening
Achtergrond van de aandelenemissie is een achtergestelde lening, die in 2009 was afgesloten. In dat jaar sloeg de recesiie vol toe in de IT-markt. Vooral de financiële sector en overheid lieten het volledig afweten. Ordina kon nog maar ternauwernood voldoen aan de afspraken met banken.

Om financieel op adem te komen gaf Ordina nieuwe aandelen uit, passeerde het dividend en ging een nieuwe lening aan. Onder leiding van bestuursvoorzitter Ronald Kasteel wist Ordina 27,5 miljoen euro los te peuteren bij ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC.

De rentevergoeding over die lening is fors, 13,5 procent per jaar.
Die rente en ook de aflossing van de lening kan Ordina in contanten betalen of in nieuw uit te geven aandelen. In dat laatste geval zouden de schuldeisers stukken ontvangen met een korting van zes procent op de dan geldende aandelenkoers.

Draaien aan die papierpers
Van die laatste mogelijkheid, betaling in aandelen, maakt Ordina gretig gebruik. De nu aangekondigde aandelenuitgifte is alweer de derde emissie voor deze achtergestelde lening, waarbij in totaal nu voor bijna 2,4 miljoen euro aan aandelen is uitgegeven.

De aandelen worden onderhands geplaatst, zittende aandeelhouders kunnen niet inschrijven op de emissie, maar zien wel de winst per aandeel dalen (verwatering).

Dit jaar wordt het al helemaal dolle pret, wanneer Ordina begint met aflossen. Naast het recht om aandelen te emitteren ter grootte van de rentebetalingen mag Ordina aandelen bijdrukken om de lening af te betalen.

Reken even mee: bij Ordina's huidige marktkapitalisatie van 181 miljoen euro betekent alleen de aflossing al een potentiële verwatering van de aandelen van ongeveer 15% (27,5 miljoen gedeeld door 181 miljoen euro).

In het jaarverslag van 2009 staat het vijfjarige aflossingsschema van de lening. De potentiële pijn voor de aandeelhouders wordt dus mogelijk over 5 jaar verdeeld, maar dit betekent ook vijf jaar onzekerheid.

Beperkte cijfers
In het persbericht waarin Ordina de aandelenuitgifte bekend maakt staat dat de opbrengst van de emissie wordt aangehouden. Het opgehaalde bedrag compenseert de vierde rentebetaling en geeft "flexibiliteit om in te spelen op investeringskansen".

Ordina heeft gezien de cijfers nog niet de luxe om in te spelen op investeringskansen in de markt. Toegegeven, de cijfers zijn licht beter dan de voorspellingen gedaan tijdens de trading update van 11 november, maar de vraag blijft of het bedrijf in staat is om terugkomend bedrijfsresultaat en omzet (recurring EBITDA en recurring turnover) structureel te kunnen verbeteren.

In ieder geval is duidelijk dat Ordina nog lang niet terug is op het niveau van 2007 en eerder. In dat jaar liet Ordina voor het laatst een gezond nettoresultaat zien en was er dividend beschikbaar voor aandeelhouders.

Gezien de schuldenlast, verwatering van de aandelen en de concurrentie in de sector zal de automatiseerder het de komende tijd niet makkelijk hebben.
Gerelateerde artikelen