VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Investeerder Riva wil Roto Smeets tegen zo min mogelijk contanten

De beursexit van drukkerijconcern Roto Smeets is een stuk onzekerder geworden. Door verdere verslechtering in de grafische sector zou vermeend opkoper Riva Investments wel eens meer contanten dan gedacht moeten spenderen aan de overname.

Het gaat slecht in de grafische industrie. Dat weet iedereen en dat weet Riva, bieder op Roto Smeets Group (RSG), ook maar al te goed.

Riva Investments is al langer actief in deze sector en heeft de boeken van RSG kunnen bekijken. Wat is er dan mooier een van de grootste spelers van de beurs te halen vlak na een doorgevoerde reorganisatie en zonder dat je spaargeld hoeft op te nemen?

Graag zonder veel cash
Riva had de constructie juist zo opgetuigd dat het de overname voor het leeuwendeel met de uitgifte van certificaten kon betalen. Wie voor cash koos zou later tegen een ‘onafhankelijk vastgestelde prijs' onteigend kunnen worden. De VEB heeft RSG vragen gesteld over deze constructie.

Riva bezit al 15 procent in RSG en 55 procent van het uitstaande aandelenkapitaal had zich al gecommitteerd de biedprijs in certificaten in het kapitaal van de bieder te ontvangen.

Indien minder dan 80 procent voor certificaten zou kiezen dan zou Riva het bod heroverwegen. Deze grens was zelfs als ontbindende voorwaarde opgenomen. Nu de markt voor RSG verder verslechtert zal de animo voor de certificaten van Riva afnemen en lijkt er voor de potentiële koper meer cash aan te pas te moeten komen dan gehoopt.

Dat Riva de procedure niet gewoon doorzet en afwacht welk percentage voor cash gaat en wie voor de certificaten kiest, verraadt waarschijnlijk dat Riva RSG toch wel erg graag wil hebben, bij voorkeur vrijwel volledig gefinancierd met de uitgifte van certificaten.

Het bericht van RSG
Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (ebitda) van RSG is in het derde kwartaal vanwege kostenbesparingen weliswaar gestegen van 7,8 miljoen euro tot 11,8 miljoen euro, maar de opgaande lijn buigt al weer af.

RSG spreekt over aanhoudende prijsdruk in de markt, terwijl ook de afwikkeling van de sluiting van Roto Smeets Utrecht negatief bijdraagt. De kostenbesparingen worden daardoor weer deels teniet gedaan.

Afboeking
Nu de markt blijft verslechteren en het resultaatherstel dus tegenvalt, voelt RSG zich genoodzaakt 16,4 miljoen euro op de boekwaarde van de vaste activa af te boeken. Dat komt ongeveer overeen met 10 procent van de boekwaarde per ultimo 2009.

Ondanks deze afboeking benadrukt RSG dat de solvabiliteit van 35 procent ruim boven de door de bank gestelde eis van 30 procent blijft. Dat mag zo zijn, maar eind 2009 bedroeg de solvabiliteit nog bijna 40 procent. In negen maanden tijd is het eigen vermogen geslonken van 102,7 miljoen euro (31,20 per aandeel) tot 78,2 miljoen euro (23,76 euro per aandeel).

Gebrek aan voortschrijdend inzicht?
Printing Holding, het vehikel dat Riva gebruikt om Roto over te nemen, zegt betere derde kwartaalcijfers van RSG te hebben verwacht. Dat klinkt wel erg simpel. Het bod 14 euro in contanten ligt nog altijd 41 procent onder de boekwaarde van RSG. Op het eerste gezicht klinkt dat nog altijd erg lucratief.

Blijven de resultaten van de drukkerij onder druk staan dan zal deze discount niettemin snel verder afnemen. Het zal afhangen van de vraag hoeveel contant geld Riva in RSG wil steken. Riva zegt twee weken bedenktijd te hebben ingelast. Niet valt uit te sluiten dat Riva zich terugtrekt of het contante bod verlaagt. RSG heeft trouwens wel ervaring met bieders die om financierredenen afhaken.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen