VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Docdata kan snelle groei nauwelijks behappen

Terwijl de meeste bedrijven zich inspannen om te groeien heeft technologiebedrijf Docdata zo zijn eigen problemen. Het bedrijf groeit zo hard dat het bijna niet bij te benen is. De rekening volgde vanzelfsprekend.

Groei als luxe probleem. De omzet van Docdata groeide in 2010 met 29% naar 104 miljoen euro. Het bedrijf verwacht in 2011 verder te groeien en daarbij de kosten te kunnen beperken. De vraag is of dat kan.

Docdata bestaat uit twee verschillende divisies. De e-commerce service divisie Docdata was in 2010 goed voor 83 procent van de omzet (2009: 78 procent).

Dit onderdeel verwerkt betalingen en verzorgt verzending voor webwinkels Bol.com en de webwinkel van De Bijenkorf.

De kleine broer IAI Industrial Systems houdt zich met heel andere zaken bezig. De divisie bouwt onder andere machines waarmee paspoorten worden beveiligd.De onderdelen hebben als gemeenschappelijke deler hogere kosten die gepaard zijn gegaan met de groei.

Meer omzet, hogere kosten
De autonome groei van de e-commerce divisie (zonder het vorig jaar overgenomen Dohmen en de media activiteiten) was dit jaar fors: 36 procent. Inclusief de mediatak (die doelbewust krimpt) en de gekochte groei van Dohmen bolde de e-commerce-tak met 37 procent uit.

Hoopgevend was dat het overgenomen (april 2010) de eerste 2,5 maanden een bijdrage van 3,7 miljoen leverde en in de tweede helft van het jaar bijna 11 miljoen euro. Dit betekent dat Docdata in de tweede helft van het jaar al omzetgroei realiseerde.

De stijging is helaas niet terug te zien in het bedrijfsresultaat (EBIT). Die nam af, net als de winst.

Incidentele kosten (2,1 miljoen) voor de overname zorgde voor een flinke knauw in het bedrijfsresultaat. Docdata verwacht volgend jaar weer incidentele kosten te moeten maken voor het herstructureren van Dohmen, maar verwacht dat het onderdeel in 2011 wel een positieve bijdrage kan leveren aan de winst.

Daarnaast heeft de e-commerce tak in 2010 een efficiencyslag verloren. De brutowinstmarge daalde van 29 procent naar 22 procent. Volgens het bedrijf is de stijging het gevolg van lagere efficiency door de enorme groei die haar grootste klanten in Nederland en Duitsland laten zien.

De vraag is of toekomstige groei ook niet lijdt tot lagere brutowinstmarges. Op dit essentiële punt heeft Docdata nog geen antwoord gegeven.

Het kleinere onderdeel IAI overtrof dit jaar nipt de superomzet van  2009. Maar ook in deze tak was de groei kostbaar. Lagere brutowinst en het gestegen aantal werknemers leidde ook hier tot een lager bedrijfsresultaat.

Groeien en winstgevendheid
In 2011 gaat Docdata weer voor kleine overnames en autonome groei. Het bedrijf zal zijn best moeten doen om de kosten dit jaar onder controle te krijgen. De marges zullen omhoog moeten. Helaas geeft Docdata nog niet aan hoe ze dit wil doen.
Gerelateerde artikelen