VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rood perst eindelijk profijt uit Duitse overname

Technologiebedrijf Rood Microtec schrijft weer zwarte cijfers onder de streep. Naast omzetherstel geeft een afschrijvingstrucje het bedrijf een duwtje in de rug.

Topman Philip Nijenhuis heeft woord gehouden. Het technologiebedrijf Rood Microtec boog het verlies van 2009 weer om in een bescheiden winst van 448 duizend euro in 2010.

Nijenhuis wordt hierbij geholpen door de overname van de Duitse branchegenoot Microtec midden 2008. En wel op twee manieren.

Meer massa
Ten eerste is door de omzet de kritische massa en het productenpallet toegenomen, waardoor de omzet kon groeien met 31 procent tot 15,5 miljoen euro.

Neem het flinke herstel bij de door de overname groter geworden chiptestdivisie (ongeveer 7,6 miljoen euro), die testdiensten levert voor fabrikanten van computerchips. Na vorig jaar een flinke knauw te hebben gekregen steeg de omzet weer met 67 procent.

Door de grotere combinatie lukt het Rood blijkbaar om weerstand te bieden aan Aziatische concurrenten, die het ‘testtrucje' veel goedkoper kunnen uitvoeren. Dit lijkt nu dus wel mee te vallen.

Maar de overname leverde ook ‘nieuwe' omzet op. Neem de divisie Suppply chain management. De omzet van deze divisie steeg ruim 300 procent in de afgelopen twee jaar.

Het onderdeel opereert als het ware als een projectmanager en begeleidt ingenieurs bij het ontwerpen van computerchips. Nijenhuis verwacht niet dat de divisie in 2011 verder groeit, daarna verwacht hij wel weer een opleving van de omzet.

Acrobatische accountancy
Behalve meer omzet heeft de overname van Microtec nog een voordeel. Kapitaalgoederen, lees de machines om de werking van chips te beoordelen, kunnen nu beter worden benut.

Hierdoor zijn de investeringen in kapitaalgoederen in de laatste twee jaar aanzienlijk lager dan de afschrijvingen. Zo waren in 2010 de investeringen zeven ton euro, terwijl de afschrijvingen maar liefst 1,6 miljoen euro bedroegen.

Als gevolg van deze boekhoudkundige meevaller nemen operationele prestaties, denk aan het bedrijfsresultaat (winst voor belastingen, rentelasten en depreciatie) en de kasstroom met honderden procent toe.

De verbetering van het cashgenerende vermogen komt, naast een kapitaalinjectie, ook tot uiting in sterke opkikker van de solvabiliteit. De verhouding eigen vermogen tot het balanstotaal ging van een magere 23 procent in 2009 tot 41 procent ultimo 2010.

De hamvraag is natuurlijk, hoe lang kun je een rem op de investeringen zetten zonder jezelf in de vingers te snijden? Nijenhuis heeft al een oplossing voor 2011. ‘Rood sluit geen samenwerkingsverbanden en/of overnames met andere bedrijven uit.' is gewaarschuwd.
Gerelateerde artikelen