VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterk herstel Fugro in tweede jaarhelft

Na een wat teleurstellende eerste jaarhelft kan bodemonderzoeker Fugro toch terugkijken op een prima 2010. Door het herstel van de olie- en gasindustrie zijn de vooruitzichten goed te noemen.

Door het stevige herstel in de tweede jaarhelft heeft Fugro in deze periode zelfs de hoogste omzet ooit in een halfjaar behaald. De omzet nam in deze periode met liefst 22 procent toe tot 1.238 miljoen euro.

De winstdaling van dik 10 procent over de eerste helft van 2010 is daardoor omgebogen tot zelfs een lichte winstgroei over geheel 2010 van 3,3 procent tot 272,5 miljoen euro (3,47 euro per aandeel). In zijn nieuwjaarstoespraak had CEO Klaas Wester al een nettowinst van ruim 260 miljoen euro beloofd.

Wester noemde 2010 een soort overgangsjaar, maar dan wel een met een sterk herstel.

Analisten gemengd
Analisten reageren wisselend op de cijfers van Fugro. KBC wijst er op dat de kwaliteit van de winst niet zo goed is als deze op het eerste gezicht lijkt. Fugro heeft namelijk een positief financieel resultaat geboekt van 6,2 miljoen euro door waardeaanpassingen van een verstrekte converteerbare lening en een gunstiger valuta-effect.

Dat neemt niet weg dat Fugro de opgaande lijn weer duidelijk te pakken heeft en profiteert van de toenemende investeringen in de olie- en gasindustrie, welke goed zijn voor bijna driekwart van de totale omzet.

De rest van de omzet komt onder meer van infrastructurele projecten als havenuitbreidingen en windmolenparken op zee (19 procent van de omzet), mijnbouw (3 procent) en overige werkzaamheden als routebepaling voor telecomkabels op zee.

Prijsdruk bij Geoscience
Het afgelopen jaar heeft het concern gefocust op het in de hand houden van de kosten en optimalisatie van de bezettingsgraad. Dat laatste heeft er in sommige gevallen toe geleid dat Fugro het prijswapen heeft gehanteerd.

Prijsdruk houdt aan in segmenten waar overcapaciteit heerst, zoals de seismische en constructie-ondersteunende activiteiten op zee (circa 18 procent van de concernomzet).

Vooral in de seismische markt, waar gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd voor nieuwe wingebieden voor olie-gas en delfstoffen, overtreft het aanbod van capaciteit nog altijd de vraag.

Met name daardoor is de nettowinstmarge van 11,9 procent een stuk lager uitgekomen dan in 2009 (12,8 procent). Over de eerste jaarhelft lag de nettowinstmarge nog onder de 10 procent.

Vooruitzichten
Nu het herstel van de wereldeconomie lijkt door te zetten, verwacht Fugro de omzet verder op te kunnen voeren. Dit beeld wordt bevestigd door de gestegen orderportefeuille en hogere tenderactiviteiten.

Jaarlijks raken wereldwijd 6-8 procent van de ontdekte olievelden uitgeput. Dat betekent dat zelfs zonder groeiende vraag er nieuwe velden ontdekt moeten worden en er dus werk is voor Fugro.

Wat dat alles voor het resultaat betekent kan Fugro nog niet goed zeggen. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden in de markt. Voor een concrete winstprognose moeten we geduld hebben tot de halfjaarcijfers in augustus.

Wel zullen de bezettingsgraden van materieel verder kunnen verbeteren en is er wellicht sprake van enig prijsherstel in de sectoren die onder druk staan. Fugro benadrukt dat de markt voor seismisch onderzoek op zee voorlopig prijsdruk zal houden.

Fugro kijkt verder ook nadrukkelijk naar overnames. Nieuwe of aanvullende technologieën of het vergroten van marktaandeel zijn hier de criteria. De financiële positie van het concern is sterk.

Het lijkt aannemelijk dat Fugro dit jaar een hoger resultaat zal boeken, vooral ook gezien de alsmaar stijgende olieprijs. Het heeft er dan ook alle schijn van dat Fugro de verwachtingen zelf wat wil temperen en dat valt ook af te leiden uit het op 1,50 euro per aandeel stabiel gehouden dividendvoorstel.

Aan de andere kant ook wel weer logisch dat de onderneming zich voorzichtig opstelt. De politieke instabiliteit is momenteel groot en dat kan tot stagnatie van projecten leiden.

Bekijk ook het video interview:

 Topman interview
CEO Fugro Klaas Wester
6 april 2011 Gerelateerde artikelen