VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot groeit weer en keert dividend uit

Van Lanschot, de bank voor rijke particulieren, herstelt zich van de klap die het in 2009 opliep. Met een sterke balans kijkt de bank met vertrouwen naar de toekomst.

Het verschil tussen de eerste en tweede jaarhelft 2010 is groot bij Van Lanschot. Volgens bestuursvoorzitter Floris Deckers stond de eerste helft van 2010 nog in het teken van stabilisatie. In de tweede jaarhelft kon de bank weer aan groei denken. De cijfers die Van Lanschot overhandigt overtreffen de verwachtingen van analisten.

Jaarcijfers
De jaarwinst is uiteindelijk uitgekomen op 65,7 miljoen euro (1,45 euro per aandeel), een fors herstel afgezet tegen het verlies van 14,8 miljoen euro dat in 2009 werd geleden. Na zes maanden stond de teller van de nettowinst nog op 22,1 miljoen euro, wat impliceert dat de tweede jaarhelft ruim twee keer zo winstgevend is geweest als het eerste semester.

De winstgroei kan met name worden toegeschreven aan hogere provisie- en rente-inkomsten. De rentemarge verbeterde van 1,32 procent naar 1,68 procent, terwijl de provisies opliepen doordat klanten actiever gingen handelen.

Deckers toont zich dan ook tevreden over de toegenomen kwaliteit van het resultaat. "Met de stijging van de provisie- en rentebaten komt de winstgroei uit het kernbedrijf van de bank", aldus Deckers.

De afname van de toevoegingen aan de stroppenpot met 24 procent tot 86,5 miljoen euro legt het meeste gewicht in de schaal maar is gelijk verdeeld over de twee jaarhelften.

Balans versterkt
Op eigen kracht heeft Van Lanschot de solvabiliteit- en liquiditeit weer in lijn gebracht met de nieuwste eisen. Het grootste gedeelte van de kredietverlening, liefst 86,2 procent, wordt gefinancierd door de inleg van eigen cliënten.

Het totaal beheerd vermogen nam het afgelopen jaar met 18 procent toe tot 35,4 miljard euro. De instroom van nieuw kapitaal bedroef 3,0 miljard euro.

Het kernkapitaal is het afgelopen jaar met bijna een kwart versterkt, onder meer door preferente aandelen te verruilen voor gewone aandelen en het terugbrengen van risicovolle leningen. De Core-tier I-ratio bedraagt daardoor 9,6 procent (2009: 6,6 procent)en de Tier I-ratio 12,1 procent.

Met deze balans verwacht Van Lanschot ruim op tijd te kunnen voldoen aan de Basel III eisen. Bovendien geeft het de bank weer ruimte dividend uit te keren. Voorgesteld wordt een dividend van 0,70 per aandeel uit te betalen, bijna de helft van de jaarwinst.

Positief gestemd
Van Lanschot verwacht dat het ingezette herstel zich dit jaar zal doorzetten. Het kernbedrijf van de bank zal zorgen voor hoger provisie-inkomsten. Daar tegenover staan hogere financieringskosten vanwege de strengere kapitaals- en liquiditeitseisen.

Er zal weer minder geld opzij gezet hoeven worden voor slechte debiteuren. De mate waarin hangt sterk uiteraard af van hoe de economie zich verder ontwikkelt.

Al met al denkt Van Lanschot dat hiermee de lijn wordt doorgezet richting een genormaliseerd winstniveau. We moeten dan denken aan een winst per aandeel van 4 à 5 euro. Iedere 45 miljoen euro minder naar de stroppenpot levert één euro winst per aandeel op.

De bank is weer winstgevend, maar heeft dus nog een lange weg te gaan. Analisten zijn eveneens optimistisch en rekenen voor dit jaar op een winstverdubbeling.

Wellicht dat een grote overname een handje kan helpen. Theodoor Gilissen is weer in de markt nu de verkoop van het moederconcern aan het Indiase Hinduja niet doorgaat. Deckers sluit niet uit een bod te doen, maar wil eerst weten van de hoed en de rand.
Gerelateerde artikelen