VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Machtig Nutreco toont gebrek aan autonome groei

Schijnbaar moeiteloos heeft diervoederproducent hogere kosten richting klant kunnen doorschuiven. Een teken van macht. Daar staat tegenover dat groei te wensen over laat.

Het nieuwe jaar brengt voor Nutreco weinig nieuws. De onderneming kwam in het begin van het jaar moeilijk op gang, maar zag de activiteit aan het einde van het kwartaal toenemen.

Uiteindelijk groeide de omzet over het eerste kwartaal met een krachtige 15,5 procent van 1.073 miljoen euro naar 1.239 miljoen euro. Voornamelijk door hogere grondstofprijzen die aan de klanten zijn doorberekend.

Net als in vele voorgaande kwartalen is de onderliggende volumegroei gering, slechts 1 procent. Terwijl prijzen voor 12,3 procentpunten van de hogere omzet voor hun rekening namen.

De omzetstijging, gedragen de door hogere prijzen, betrof alle bedrijfsactiviteiten. Het sterkst groeide de grootste divisie, Compound Feed Europe, met 23 procent. Ook Fish Feed en Animal Nutrition Canada zagen een stevig groeitempo van circa 18 procent.

Moeiteloos doorberekenen
Het zal weinig ondernemingen gegeven zijn om de eigen gestegen kosten vrijwel direct en volledig door te berekenen aan de eindklant. Het gaat Nutreco schijnbaar moeiteloos af. Dat is goed terug te zien aan de winstgevendheid.

De onderneming maakte weliswaar alleen omzetcijfers bekend, maar gaf wel aan een gelijk bedrijfsresultaat te verwachten over het eerste halfjaar, circa 84 miljoen euro. De omzet gaat omhoog, maar de extra inkomsten gaan volledig op aan hogere inkoopprijzen.

Macht
Nutreco beschikt zo bezien over een sterke prijszettingsmacht. Alleen binnen de divisie Meat and Other bleek daar in het afgelopen kwartaal geen sprake van te zijn. De vleesactiviteiten, voornamelijk bestaande uit pluimvee-bedrijven in Spanje, hadden wel te lijden onder de gestegen inputprijzen. Het operationele resultaat lag daar in het eerste kwartaal lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Groeimogelijkheden?
De marktmacht is dan wel groot, het gebrek aan autonome volumegroei is daarentegen alles behalve een sterk teken. Het ontbreekt Nutreco schijnbaar aan groeimogelijkheden voor de bestaande activiteiten in de huidige markt.

Topman Wout Dekker gaf tijdens de recente aandeelhoudersvergadering al aan op eigen kracht te willen groeien, maar vooral ook door overnames. De cijfers over de eerste drie maanden bevestigen deze keuze wederom.

Provimi
Dit is extra voeding voor de geruchten van een samengaan tussen Nutreco en Provimi. Dekker ontkende recent de interesse niet. Het lijkt een kwestie van tijd en de juiste prijs voordat de overname een feit zal zijn. En vooral dat laatste zal bepalend zijn.

Want Nutreco beschikt weliswaar over een riante oorlogskas van 450 miljoen euro, daar is vooralsnog altijd voorzichtig mee omgesprongen.
Gerelateerde artikelen