VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Toch weer autonome groei bij softwarebedrijf Exact

CEO Martijn Janmaat mag dan vertrekken, zijn drastische aanpak blijkt vooralsnog succesvol te zijn. Waar de autonome groei al jaren stokte, bedraagt deze over het eerste kwartaal een hoopgevende 3,3 procent.

De implementatie van de herziene strategie is in volle gang, zo stelt Exact, dat zich duidelijk tevreden toont met de prestaties in het eerste kwartaal. De tweede helft van vorig jaar gaf wel al een verbetering te zien, maar de autonome groei maakt nu toch echt een versnelling door.

Voor het bedrijf te hopen dat de opgaande lijn zich door zet. En te hopen dat er snel duidelijkheid komt onder leiding van wie dat dan moet gebeuren. Exact is naarstig op zoek naar een opvolger voor Janmaat maar rept daar met geen woord over in het kwartaalbericht.

Snijden
Een van de speerpunten van Janmaat is het omvangrijke internationale kantorennetwerk van Exact in te perken. Zo als het er nu naar uitziet wordt dit nog sneller en drastischer aangepakt dan aanvankelijk gedacht. Nog deze zomer verwacht Exact deze operatie te hebben afgerond.
 
Uiteindelijk moet de gehele organisatie hier efficiënter door gaan draaien zonder dat dit uiteraard ten koste gaat van de dienstverlening aan de klant. Sterker, deze dienstverlening bleek beroerd en moet juist naar een hoger plan worden getild. In de regio’s waar kantoren worden gesloten opent Exact ‘support centers’.

In Praag en Kuala Lumpur zijn de eerste geopend. Het lijkt aannemelijk dat alleen al door het verbeteren van de klantgerichtheid de autonome groei een blijvertje moet kunnen zijn.

Groei terug
De terugkerende autonome groei heeft betrekking op alle regio’s waar Exact actief is en betreft zowel groei van licentieverkoop, services en onderhoud. De groei van Exact Online zette verder door van 53.000 commerciële registraties per eind 2010 tot 59.300 registraties eind maart dit jaar.

Over de plannen Exact Online verder internationaal in te zetten wordt in het persbericht niet ingegaan. Op zich gunstig is dat de gepleegde extra investeringen in R&D en in marketing niet ten koste zijn gegaan van de winstgevendheid.

Het bedrijfsresultaat bleef in het eerste kwartaal min of meer stabiel op 11,0 miljoen euro (11,2 miljoen euro), maar ook hier is autonoom sprake van een stijging van 1,6 procent.

Exact timmert intussen verder aan de weg om opgelopen commerciële achterstanden weer in te halen. Zo zullen binnenkort iPhone applicaties for Exact Online en Exact Synergie in de markt worden gezet en zullen hier nieuwe functies aan worden toegevoegd.

Vooruitzichten
Hoewel de groei weer is ingezet blijft de al eerder afgegeven prognose voor het gehele jaar staan. Dat betekent een lage eencijferige autonome omzetgroei en ten minst een stabiele ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Exact blijft daarmee nog duidelijk achter bij concurrenten als Unit 4 en Oracle.
 

De focus op autonome groei en de volle kaspositie heeft Exact begin april doen besluiten het eerder voorgestelde slotdividend van 0,93 per aandeel te verhogen naar 1,50 euro per aandeel. Samen met het al uitgekeerde interim-dividend komt het totale dividend over 2010 dan uit op 2,02 euro per aandeel.

Dat is beduidend meer dan de gerealiseerde winst per aandeel van 1,45 euro, maar Exact denkt de overtollige kasmiddelen voorlopig niet nodig te hebben.

Of beleggers daar nu echt blij mee moeten zijn blijft de vraag. Een interessante overname is ook nooit weg. De uitkering biedt aandeelhouders in ieder geval een buffer mocht de strategie van Exact uiteindelijk toch niet tot het gewenste resultaat leiden. Op 30 mei noteert het aandeel ex-slotdividend.
Gerelateerde artikelen