VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ordina-aandeelhouder put moed uit vertrek topman Kasteel

Getuige de lichte koersstijging van het aandeel Ordina weegt het aangekondigde vertrek van topman Ronald Kasteel voor beleggers voorlopig zwaarder dan het teleurstellend kwartaalbericht.

De turbulente jaren bij de beursgenoteerde automatiseerder Ordina kennen één constante: topman Ronald Kasteel.

Twaalf jaar was hij de baas en vooral de laatste jaren riep dat toenemende weerstand op. Minimaal acht topmanagers werden in de laatste drie jaar buiten gezet, Kasteel bleef zitten.

Intussen daalde de tevredenheid onder werknemers en werd de leiderschapsstijl van Kasteel betwist.

Nu houdt . Of dat vrijwillig is blijft voorlopig onduidelijk.

Onder leiding van Kasteel zou Ordina naar eigen zeggen ‘Nationaal Kampioen' worden. Het tegenovergestelde gebeurde. De topman vertilde zich zwaar aan de opzet van de zogenoemde BPO-divisie, waarbij Ordina behalve ict bijvoorbeeld ook administratie of facturering voor klanten zou overnemen.

Door de kredietcrisis moest Ordina het BPO-onderdeel met omvangrijk verlies verkopen. Via een emissie van 20 miljoen euro en achtergestelde lening van 27,5 miljoen met een rentepercentage van liefst 13,5 procent ontsnapte de onderneming aan de verdrinkingsdood.

Hardleers
Kasteel kreeg de afgelopen jaren veelvuldig de wind van voren, maar leek weinig van zijn fouten te hebben geleerd. Bij de recente jaarcijfers toonde hij zich weer eens positief over de markt en kwam met een optimistische prognose voor het eerste kwartaal op de proppen.

De gerealiseerde omzet van 112,1 miljoen euro (+4,5 procent) ligt onder de bandbreedte van 115-120 miljoen euro die Ordina had afgegeven. Het bedrijfsresultaat van 4,1 miljoen euro (+14 procent) voldoet wel aan de verwachting.

Opvallend is dat Ordina in het persbericht geen woord rept over het feit dat het de omzetdoelstelling niet heeft gehaald.

Aan de financiële sector heeft het niet gelegen. Bij deze voor Ordina belangrijke klantengroep (28 procent van de omzet in 2010) lag de omzet zelfs 27 procent hoger dan vorig jaar.

Problematisch gaat het nog altijd in de publieke sector (42 procent van de omzet in 2010), waar de omzet met 7 procent terugliep.

Financiële positie
In het afgelopen kwartaal is de nettoschuld met 7,8 miljoen euro opgelopen tot 51,1 miljoen euro. Ordina zegt dat deze stijging volledig gerelateerd is aan het seizoenspatroon.

De verhouding nettoschuld/ebitda komt daarmee op 2,7, terwijl de rentedekking (het aantal keer dat de rentelast uit het bedrijfsresultaat betaald kan worden) 6,1 bedraagt. Voor het tweede kwartaal verwacht Ordina vergelijkbare resultaten.

Het betekent ook dat de marge in het tweede kwartaal niet verder verbetert ten opzichte van het eerste kwartaal en dat is wat tegenvallend.

Ander opvallend feit is dat de ict-dienstverlener de vijfde tussentijdse rentebetaling van 9 ton op de achtergestelde lening in contanten heeft voldaan en dat het voornemens is dat vol te houden. De eerdere betalingen werden telkens via de uitgifte van nieuwe aandelen gefinancierd.

Dat is op zich goed nieuws omdat de potentiële winstverwatering van 15 procent die daarmee gepaard ging tot staan is gebracht.

Opvolger
Kasteels opvolger per 1 september heet Stépan Breedveld, afkomstig van The Boston Consulting Group. En hem de taak het vertrouwen van beleggers en klanten in Ordina verder te herstellen en wellicht het bedrijf op te maken voor verkoop.
Gerelateerde artikelen