VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

HES Beheer vaart wel bij sluiting Duitse kerncentrales

Het nucleaire drama in Japan heeft niet voor elk bedrijf negatieve gevolgen. Het besluit van de Duitse regering kernenergie de rug toe te keren speelt HES Beheer stevig in de kaart.

De acht tijdelijk gesloten kerncentrales in Duitsland blijven dicht, terwijl de overige negen in 2021 en 2022 de deuren zullen sluiten. Energiemaatschappijen zullen het besluit zeker nog voor de rechter aanvechten, maar over het algemeen worden hun kansen niet al te groot ingeschat.

Goed nieuws dus voor HES Beheer dat in belangrijke mate afhankelijk is van de kolenoverslag vanuit de Amsterdamse en Rotterdamse haven richting Duitsland.

Duitsland teert voor circa 25 procent in haar energiebehoefte op kernenergie. Het is nog niet duidelijk hoe de Duitsers het gat in de energievoorziening gaan invullen.

Ruim de helft van de aanvoer van HES betreft kolen, waarvan ook nog eens het grootste gedeelte wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Meer kolen invoer
Mocht het Duitse regeringsbesluit daadwerkelijk uitgevoerd worden, dan kan het haast niet anders dan dat onze oosterburen meer kolen zullen gaan importeren.

In het achterland van de Nederlandse havens zijn nog een aantalkolencentrales  in aanbouw. Er is nu een gerede kans is dat deze zo snel mogelijk ingezet gaan worden. Verder draaien niet alle kolencentrales op volle capaciteit, maar dat zal wel gaan gebeuren als de kerncentrales worden gesloten.

Natuurlijk zal Duitsland, mede onder druk van milieugroepen, naar alternatieven kijken als wind- en zonne-energie alsmede gas gestookte elektriciteitscentrales.

Vooral op korte termijn zijn deze alternatieven echter moeilijk rendabel in te zetten. Kolen blijven daardoor noodzakelijk, alleen al om in de groeiene behoefte naar energie te voorzien.

Duitsland voert al jaren een beleid kolen te importeren in plaats van deze zelf te winnen, simpel omdat invoer goedkoper is.

Garen spinnen
Al met al lijkt het logisch dat HES garen gaat spinnen bij het besluit van de Duitse regering.

Naast de impuls van de sluiting van de Duitse kerncentrales heeft HES ook nog flink baat bij de bouw van twee kolencentrales door EON en Electrabel op het terrein van dochterbedrijf EMO.

Winst blijft groeien
Na de recordwinst van 21,9 miljoen euro (2,50 euro per aandeel) heeft HES over de eerste drie maanden van dit jaar de winst verder weten op te voeren.

Het kwartaalresultaat steeg van 4,4 miljoen euro naar 4,7 miljoen euro. Dat had nog meer kunnen zijn, ware het niet dat door ijskolenschepen in de laadhavens van de Baltische Staten waren gestrand.

HES blijft onverminderd positief over de langetermijnperspectieven. Deze verwachting baseert het bedrijf vooral op de voorziene groei van de kolenaanvoer, de geplande uitbreiding in natte bulk (o.a. minerale oliën en eetbare oliën) en een verdere efficiëntie van de organisatie.

Erg goedkoop lijkt het aandeel niet, maar door de aanhoudend voorziene winstgroei zal de koers-winstverhouding binnen enkele jaren toch onder de tien kunnen duiken.
 Gerelateerde artikelen