VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB roept aandeelhouders HES op aandelen niet aan te melden

Aandeelhouders van het Rotterdamse havenbedrijf HES Beheer hebben nog een week om hun aandelen aan te melden voor het overnamebod door Hestya Energy. De VEB vindt deze overname niet in het belang van de aandeelhouders en roept beleggers op hun aandelen niet aan te melden.

Beleggers die al wel hebben aangemeld worden opgeroepen de aanmelding ongedaan te maken door hun aandelen in te trekken.

De van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 3 september staan inmiddels op de website van HES Beheer. Dat is zeer snel: binnen drie werkdagen, zoals de onderneming de VEB had toegezegd.

Tijdens die vergadering laat bestuursvoorzitter Molenaar van Hes weten dat de overnameprijs door beoogd  overnemer Hestya al in november 2013 is vastgesteld, terwijl het uiteindelijke biedingsbericht pas in juli 2014 openbaar is gemaakt. In de tussenliggende maanden is de wereld niet stil blijven staan.

De VEB is, net als een groot deel van de overige aandeelhouders, van mening dat HES Beheer voor een te lage prijs dreigt te worden verkocht en dat de onderneming daarom nu beter zelfstandig kan blijven.

Daarvoor is het van belang dat minder dan 75 procent van de aandelen wordt aangemeld. Als dat gebeurt, is het aan het bestuur en commissarissen om te bepalen of Hestya het bod gestand mag doen.

Afblazen
De VEB roept HES Beheer op in dat geval alles in het werk te stellen om de overname af te blazen en de beursnotering in stand te houden.

Gezien de recente ontwikkelingen in de markt, de bij nader inzien wel erg scherpe prijs en de uitdrukkelijke wens van veel beleggers is het niet onlogisch de overname alsnog te blokkeren.

De biedprijs is buiten bestuur en commissarissen uit onderhandeld, en ligt er al een tijdje. Met de kennis van nu lijkt 43,64 euro per aandeel onvoldoende de huidige potentie van het bedrijf te weerspiegelen.

Achterhaalde informatie
Uit het biedingsbericht blijkt dat de overnameprijs gebaseerd is op achterhaalde informatie. Zo is er gerekend met gegevens en koersdoelen uit analistenrapporten waarin de overname van ATIC nog niet is meegenomen. Ook de geboden premie wordt geflatteerd.

Zo wordt er gemeld dat het overnamebod 16,1 keer de verwachte winst per aandeel over 2013 zou bedragen tegen een historisch gemiddelde van een kleine 12. Als we het huidige HES Beheer beschouwen lijkt het er meer op dat er slechts een kleine premie wordt betaald op dat historisch gemiddelde.

Hier wreekt zich ook het feit dat dit overnameproces zo lang heeft geduurd. Wat eind 2013 misschien een redelijke prijs leek, is dat nu gewoonweg niet meer.

58 procent van de aandeelhouders is al in een vroeg stadium akkoord gegaan met het bod van Hestya. Wordt er tussen 75 en 95 procent aangeboden, dan mag Hestya beslissen of het bod gestand wordt gedaan. Wordt er meer dan 95 procent aangeboden, dan wordt het bod gestand gedaan en verdwijnt HES snel van de beurs.

Beleggers die nu niet aanmelden hoeven niet bang te zijn met slecht verhandelbare stukken achter te blijven: als het bod gestand wordt gedaan, zal er uiterlijk drie werkdagen later een na-aanmeldingstermijn zijn die maximaal twee weken duurt.

Op woensdag 17 september sluit de aanmeldingstermijn en op maandag 22 september zal bekend worden gemaakt of het bod gestand wordt gedaan.

LEES MEER:

4 september 2014
Gerelateerde artikelen