VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beursexit Hes Beheer stuit op verzet kleine beleggers

Komende tijd wordt duidelijk of Hes Beheer van de beurs wordt gekocht. Helemaal zeker is dat nog niet gezien het felle protest van veel beleggers. Zij kunnnen het bestuur zelf tot een nieuw oordeel over de overname verleiden.

De overname van het Rotterdamse havenbedrijf Hes Beheer door Hestya Energy is nog niet helemaal in kannen en kruiken.

Bestuurders en commissarissen van Hes staan achter de overname, maar de vraag is of ze die houding vol kunnen houden als veel beleggers weigeren om hun stukken aan te bieden aan overnemer Hestya.

Als minder dan 75 procent van de aandelen wordt aangemeld, dan is het aan het bestuur en commissarissen om te bepalen of Hestya het bod gestand mag doen.

Gezien de recente ontwikkelingen in de markt, de wel erg magere prijs en de uitdrukkelijke wens van veel beleggers om op de beurs te blijven is het logisch en wenselijk dat bestuur en commissarissen dan opnieuw hun mening vormen over het bod op het bedrijf.

De biedprijs is buiten bestuur en commissarissen uitonderhandeld, en ligt er al een tijdje. Met de kennis van nu lijkt 43,64 euro per aandeel onvoldoende de potentie van het bedrijf te weerspiegelen.

Lage biedprijs
Alle sprekers op de buitengewone vergadering van 3 september - die was opgeroepen om onder meer het bod van Hestya op Hes toe te lichten - gaven aan dat de prijs die de grootaandeelhouders zijn overeengekomen wat hen betreft te laag is.

Uit het biedingsbericht blijkt bovendien dat de overnameprijs gebaseerd is op achterhaalde informatie. Zo is er gerekend met gegevens en koersdoelen uit analistenrapporten waarin de overname van ATIC nog niet is meegenomen.

Ook de geboden premie wordt geflatteerd. Zo wordt er gemeld dat het overnamebod 16,1 keer de verwachte winst per aandeel over 2013 zou bedragen tegen een historisch gemiddelde van een kleine 12.

Het huidige Hes Beheer in ogenschouw genomen, lijkt het er meer op dat er slechts een kleine premie wordt betaald op dat historisch gemiddelde.

Hier wreekt zich ook het feit dat dit overnameproces zo lang heeft geduurd. Wat eind 2013 misschien een redelijke prijs leek, is dat nu gewoonweg niet meer.

Meer dan de helft al akkoord
Omdat al 58 procent van de aandeelhouders onherroepelijk akkoord is met het bod van Hestya werden in de vergadering alle voorstellen met ruime meerderheid aangenomen.

Het waren echter allemaal voorwaardelijke besluiten, die pas geëffectueerd worden als het bod gestand wordt gedaan. Uiterlijk 22 september zal daarover duidelijkheid komen.

Niet aanmelden en dan?
Het zou goed zijn als er minder dan 75 procent wordt aangeboden, omdat de bal dan weer bij het bestuur ligt en er een kans is op een heroverweging van het bod of de biedprijs.

Als er dan toch meer dan 75 procent wordt aangeboden, hebben de beleggers die nog even hebben gewacht naar alle waarschijnlijkheid nog de na-aanmeldingsperiode om hun stukken alsnog aan te bieden. 
Gerelateerde artikelen