VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Reed Elsevier spreekt over ‘positief momentum’

Eindelijk heeft uitgever Reed Elsevier weer eens gunstige cijfers gepubliceerd. Op de meeste terreinen gaan de zaken de goede kant op. Maar niet overal.

Het is duidelijk dat het beeld bij Reed Elsevier ten goede is gedraaid en dat onder een lastig economisch klimaat. Van een sterke groei is nu ook weer geen sprake, maar de onderneming lijkt op de goede weg.

Ceo Erik Engstrom toont zich tevreden: “de scherpe focus op waardecreatie moet voor een structurele geleidelijke verbetering van de prestaties kunnen zorgen”, aldus de topman, die daarmee dezelfde woorden spreekt als bij de jaarcijfers. Dat moet nog blijken natuurlijk, maar het begin is er.

Resultaten
Autonoom wist Reed Elsevier de omzet met 1 procent op te voeren en gecorrigeerd voor de tweejaarlijkse handelsevenementen zelfs 3 procent. Door een toename van de marge kon onderaan de streep uiteindelijk een aardige winstgroei van 5 procent genoteerd worden.

In termen van winst per aandeel betekent dat een verbetering van 2 cent tot 0,40 euro. De uitgever zal hiervan 0,11 euro als interimdividend uitbetalen.

Redelijk breed gedragen
Uitgezonderd de juridische en professionele uitgaven van LexisNexis heeft Reed Elsevier de verbeteringen over bijna de gehele linie kunnen waarnemen.
 
Bij het grootste onderdeel Elsevier (44 procent van bedrijfsresultaat) wordt geprofiteerd van een groei in research activiteiten waardoor de vraag naar wetenschappelijke– en medische informatie toeneemt.

Qua winstgevendheid zit de grootste verbetering bij deze divisie. De marge ging liefst 220 basispunten omhoog tot 35,6 procent.

Grote stap
Reed Elsevier verwacht dat de trend bij de afzonderlijke onderdelen zich min of meer zal voortzetten.
Waar het goed gaat blijft dat waarschijnlijk zo en waar de markten moeilijk zijn zal ook dat nog wel even aanhouden.

Per saldo geen slecht halfjaar voor Reed Elsevier. Heel erg spannend is het allemaal niet, maar de onderneming lijkt op de goede weg en klaar voor grotere strategische stappen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen