VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Drie hoofdpijndossiers voor Aegon

Het aandeel Aegon staat historisch laag. Dat is niet alleen te wijten aan algehele paniek onder beleggers. Drie hoofdpijndossiers voor topman Alexander Wynaendts.

Liefst 16,8 miljard euro. Dat is het eigen vermogen dat Aegon aan het einde van het tweede kwartaal rapporteert. Nagenoeg gelijk aan het bedrag in het eerste kwartaal.

De winst van 404 miljoen euro gaat bijna geheel op aan de premie die betaald is bij de laatste aflossing van staatsteun (375 miljoen euro).

Deze 16,8 miljard euro is veel meer dan de huidige beurswaarde van de verzekeraar van ongeveer 5,5 miljard euro. De marktwaarde bedraagt momenteel slechts een derde van de boekwaarde, dit is historisch laag.

Wat verklaart die korting voor Aegon. Drie hoofdpijndossiers voor topman Alexander Wynaendts:

Probleem 1: Lage rente
, zo is deze week besloten en dat doet Aegon pijn. Een klimaat met een structureel lage rente is een probleem voor een verzekeraar omdat de ontvangen premies grotendeels worden weggezet in obligaties. Dit zorgt voor margedruk op polissen.

Een eventuele oude oplossing voor dit probleem, eenvoudigweg woekerpolis prijzen in rekening brengen, lijkt geen optie meer. Zo schemert ook door in de kwartaalrapportage: ‘De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde met name door lagere verkopen in verband met prijsaanpassingen in het Verenigd Koninkrijk en Amerika'

Een andere pre-kredietcrisis truc die verzekeraars vaak gebruikten om de lage rente te omzeilen was het geld eenvoudigweg risicovoller beleggen. Dit foefje is (gelukkig) voorbij.

Aegon stapt juist uit aandelen en in veiligere geachte obligaties. De vlucht naar veiligheid van Aegon en de rest van de wereld zorgde voor een positief beleggingsresultaat van 204 miljoen euro, de helft van de totale nettowinst.

De prijzen van obligaties van veilige geachte landen vlogen omhoog, terwijl het rendement (rente) op de obligaties juist afnam (inverse relatie). Op de langere termijn is een lage rente negatief. ‘Elke 0,1 procent daling in de rente na sluiting van het eerste kwartaal resulteert in een 20-25 miljoen euro lagere onderliggende winst´, aldus Wynaendts.

Indirect effect
Los van het directe effect op de inkomsten verkopen van polissen, is er een ook een indirect effect. Een structureel lage rente aan in de VS kan heel goed de waarde van de dollar ondermijnen. En dat raakt Aegon nog altijd fors.

Hoewel de verzekeraar probeert minder afhankelijk te worden van de Verenigde staten, kwam in het laatste kwartaal liefst 325 van de 401 miljoen euro van het onderliggende resultaat uit de Verenigde Staten.

Dollarpijn heeft Aegon nu al. ‘De verzwakking van de dollar heeft een aanzienlijk effect gehad op de resultaten van Aegon', zo meldt Wynaendts. Het gaat om 44 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Probleem 2: Weinig aanwas
De moeilijke marktomstandigheden komen ook tot uitdrukking in de ‘waarde van nieuwe producties'. Dit getal geeft de verdisconteerde toekomstige winsten van in het tweede kwartaal verkochte verzekeringsproducten weer.

Aangezien de waarde van 118 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal daalde tot 103 miljoen euro in het laatste kwartaal, kan je niet anders dan concluderen dat de winstcapaciteit van de verzekeraar sterk onder druk staat. Ter indicatie, in het laatste kwartaal van 2009 stond de waarde van nieuwe productie nog op 216 miljoen euro.

Naast de al moeilijke macro economische omstandigheden geeft Aegon ook aan dat de levensverwachting in Nederland is toegenomen. Hierdoor daalt de waarde van verkochte verzekeringspolissen. Topman Wynaendts nam hiervoor een voorziening van 23 miljoen euro.

Probleem 3: Balansgaten
Aegon maakt zich weinig zorgen over eventuele gaten in de balans. ‘We hebben maatregelen genomen om de balans te versterken en beschermen deze door onze blootstelling aan aandelen- en kredietmarkten en renterisico's te beperken', aldus Wynaendts. Daarbij heeft de verzekeraar weinig schuldpapier van periferielanden.

Toegegeven. De blootstelling aan rommelproducten lijkt beperkt. Toch bestaan er ook hier geen zekerheden. Zo moest Aegon in het laatste kwartaal 100 miljoen afboeken, waarbij het grootste gedeelte van de pijn zat in Amerikaanse hypotheek gerelateerde producten (mortgage backed securities). Dat bedrag zou wel eens op kunnen lopen als er echt een nieuwe recessie komt.

Gelukkig heeft Aegon aardig wat vet op de botten heeft. Het bedrijf heeft momenteel een kapitaaloverschot van 1 miljard euro. En daar komen de inkomsten uit , die in het derde kwartaal dit jaar vallen, nog bij.

 AEGON EN DE EUROPIJN
 

LEES MEER:

 21 juni 2011

15 juni 2011

16 mei 2011

12 mei 2011

24 februari 2011

24 februari 2011

11 november 2010

17 augustus 2010

12 augustus 2010

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen