VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voor Fugro lijken goede tijden voorlopig even voorbij

De koersgrafiek van Fugro van de laatste twee weken heeft veel weg van het werk dat het bedrijf doet: de diepte in. Of de bodem bereikt is moet nog worden afgewacht.

Fugro, ingenieursbureau voor met name de olie- en gasindustrie, heeft de eigen koers sinds medio juli zien dalen van 55 euro tot 38,50 euro, een duik van 30 procent, bijna het dubbele van de daling van de AEX.

Ten opzichte van de hoogste koers dit jaar (63,53 euro op 11 april) is het verval zelfs 40 procent. Beleggers zijn daarmee vooruitgelopen op mindere tijden.

Miscalculatie
Bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers kwam Fugro al met een teleurstellende verwachting voor de eerste jaarhelft en zelfs die heeft het bedrijf niet gehaald.

Fugro voorspelde in mei een halfjaaromzet van ruim 1,2 miljard euro, maar de feitelijke omzet is blijven steken op 1.175,3 miljoen euro.

Een miscalculatie die een AEX-fonds zich niet kan permitteren en veel zegt over de onzekerheid waar het bedrijf mee kampt. De nettowinst kwam wel precies op de voorspelde 100 miljoen euro uit, maar ook niet meer dan dat. De nettomarge daalde hierdoor van  9,3 procent naar 8,5 procent

Prognose valt tegen
De forse koerstik van dik 7 procent die volgt op de feitelijke halfjaarcijfers hangt vooral samen met de magere winstprognose voor heel 2011.
Fugro voorspelt een omzet van ongeveer 2,5 miljard euro (2010: 2,280,4 miljoen euro) en een nettowinst van rond de 260 miljoen euro.

Dat is lager dan de 272,2 miljoen euro nettowinst over 2010, wat gezien de voorziene omzetgroei dus een behoorlijke margedaling impliceert van 11,9 procent naar 10,4 procent.

Analisten rekenden gemiddeld dit jaar op een omzet van 2,6 miljard euro en een nettowinst van 293 miljoen euro, een marge van 11,2 procent.

Overcapaciteit
De margedruk komt door een aanhoudend lagere bezettingsgraad en prijsdruk in bepaalde markten. Dat geldt met name bij seismisch onderzoek op zee. Het gaat hier om het verzamelen, verwerken, interpreteren en opslaan van geofysische en geologische gegevens.

Maar ook bij het onderdeel Geotechniek staan de marges veel sterker dan verwacht onder druk. Fugro onderzoekt hier de fysische en geologische eigenschappen van de aardbodem.
Dit onderdeel is ook actief in de bouwsector waar het wegeninspecties verricht en adviseert bij funderingen.

Uitstel
Naast de margedruk waar Fugro al over spreekt, waarschuwt het dat de onzekerheid in de wereld tot uitstel van projecten kan leiden.

Verder wachten opdrachtgevers tot het laatste moment bij de toekenning van een project.
Zowel de uitstel van projecten als het late gunnen van een project zorgt ervoor dat de overcapaciteit blijft en Fugro haar capaciteit niet optimaal kan inzetten. Dat laatste zal ook zeker margedrukkend werken.

Hoewel de olie- en gasindustrie meer blijft investeren, lijken de toptijden met topmarges voor Fugro (rond de 13 procent in 2008 en 2009) voorlopig tot het verleden te behoren.Gerelateerde artikelen