VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot laveert tussen groei en balansversterking

Een sterke balans heeft sinds de kredietcrisis nog meer de aandacht van banken en verzekeraars. Zo ook bij Van Lanschot. Verdere balansversterking gaat voorlopig wel ten koste van de winstgroei.

De bank voor rijke particulieren uit ’s-Hertogenbosch kijkt met argusogen naar de verslechterende economische omgeving en heeft daarom bewust gekozen voor een verdere versterking van de bankbalans.

Dit is ook noodzakelijk om tegemoet te komen aan de nieuwe wet- en regelgeving en de hogere pensioenlasten waarmee Van Lanschot zich geconfronteerd ziet.

Kleinere stroppenpot
Ondanks de getoonde voorzichtigheid is de toevoeging aan de kredietvoorziening, de stroppenpot, wederom gedaald en wel van 47,7 miljoen euro tot 27,4 miljoen euro.

Dit vormt ook de hoofdreden van de getoonde winstgroei van 111 procent tot 42,8 miljoen euro (0,87 euro per aandeel).

Druk op rentemarge
En toch zijn analisten over het algemeen niet tevreden over de cijfers. Puur operationeel is er namelijk sprake van een 5 procent lager resultaat en dat valt flink tegen.

Bij de jaarcijfers 2010 was de bank nog zo trots dat de winstgroei gestoeld was op hogere rente- en provisie-inkomsten en dus uit de kern van het bedrijf voortkwam. Nu is dat toch anders.

De rente-inkomsten zijn met 6 procent gedaald. De rentemarge zakte van 1,59 procent naar 1,50 procent, wat volgens Van Lanschot vooral het gevolg is van een bewuste keuze voor een sterker ‘’fundingprofiel’.

Om voor de kredietverlening minder afhankelijk te worden van het geld van de eigen klanten heeft Van Lanschot in april van dit jaar een lening van 500 miljoen weggezet bij institutionele beleggers.

Dat kost allemaal wel meer rente en gezien de toegenomen rsisicoaversie van beleggers jegens banken lijkt dat een structureel karakter te hebben. Verder staat er druk op spaar- en deposito-marges.

Beheerprovisie stijgt
Tegenover de lagere renteinkomsten staat wel een 7 procent stijging van de provisie-inkomsten. Echter onvoldoende om de lagere rentebaten te compenseren.

Het gaat vooral om beheerprovisies, die in totaal goed zijn voor 68 procent van de totale effectenprovisies van de bank.

Ondanks de matige economische omstandigheden winst Van Lanschot het beheerd vermogen met 5 procent op te krikken tot 37,3 miljard, volledig door instroom van nieuw vermogen.

Het vermogen onder discretionair beheer, waarbij de klant het beheer volledig aan Van Lanschot overlaat, nam tot van 32 procent naar 35 procent. Op deze klanten ontvangt Van Lanschot uiteraard de hoogste beheerprovisies.

De bank ligt daarmee naar eigen zeggen op koers om de doelstelling van 50 miljard euro beheerd vermogen in 2013 te halen.

Geen winstprognose
Van Lanschot verwacht dat de netto-instroom van vermogen ook in de tweede jaarhelft zal aanhouden, zowel van particuliere als van institutionele klanten.

Aan een winstprognose voor dit jaar waagt het bedrijf zich niet. De economische omstandigheden zijn daar blijkbaar te onzeker voor.

De bank laat wel weten er vertrouwen in te hebben goed op weg te zijn in 2013 weer naar een ‘genormaliseerd winstniveau te komen.

Eerder had Van Lanschot al laten weten dat het dan spreekt over een winst per aandeel van 4-5 euro. Dat moet dan vooral uit lagere kredietvoorzieningen komen en juist daarvoor moet de economie meezitten.

Van Lanschot benadrukt ten slotte nog even dat het staatspapier waarin wordt belegd uitsluitend van Nederlandse, Duitse en in geringe mate Zwiters, Canadees en Franse makelij is.
Gerelateerde artikelen