VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ordina vreest vraaguitval in financiële sector

ICT-dienstverlener Ordina voelt zich niet gemakkelijk onder de negatieve ontwikkelingen in de financiële wereld en de voorgenomen overheidsbezuinigingen. Het durft daarom niks over de toekomst te zeggen.

Tot nu toe valt het allemaal nog mee, maar druk op de investeringen in de financiële sector zijn waarschijnlijk en zal het bedrijf zeker raken. Banken en verzekeraars zijn goed voor liefst 30 procent van de totale omzet.

Opvallend wel dat Ordina juist in deze sector in de eerste jaarhelft de grootste omzetsprong maakt. Het betreft hier vooral kortlopende projecten. Van commitments voor langere termijn is al geen sprake meer.

Overheidsbezuinigingen
Verder voelt Ordina de druk van de bezuinigingsdrift van overheden. De publieke sector is goed voor 40 procent van de omzet.

De omzet in de overheid en zorgmarkt daalde in de eerste jaarhelft al met 6 procent.
Ordina denkt dat hier het ergste achter de rug is en dat uitstel lang niet altijd afstel van investeringen hoeft te betekenen.

“ICT investeringen zullen noodzakelijk zijn om te komen tot een compacte en efficiënte overheid", aldus de ICT-dienstverlener.

Het is de vraag of Ordina daar gelijk in gaat krijgen. Overheden staan immers voor grote uitdagingen. Blijkbaar is het bedrijf er zelf ook niet helemaal gerust op, getuige het ontbreken van welke toekomstverwachting dan ook.

Halfjaarbericht
De halfjaarcijfers voldoen wel aan de marktverwachting en liggen iets boven de eigen uitspraken van het bedrijf drie maanden geleden.

De omzet steeg met 4,8 procent tot 219,0 miljoen euro, iets meer dan de 217 miljoen euro die Ordina had voorspeld. Bij het eerste kwartaal miste het bedrijf nog de eigen omzetverwachting.

Het bedrijfsresultaat (‘recurring ebitda’) nam met 16 procent toe tot 8,1 miljoen euro, conform verwachting. Dat betekent dat de operationele marge ten opzichte van de eerste helft van 2010 is gestegen van 3,3 procent naar 3,7 procent.

Gegeven alle inzet de organisatie verder te optimaliseren is het wel enigszins teleurstellend dat er in vergelijking tot het eerste kwartaal geen verbetering is opgetreden.

Gezien het onstuimiger geworden economische klimaat was een duidelijke margeverbetering misschien ook weer te veel gevraagd.

Helemaal onderaan de streep boekt Ordina een nettoverlies van 7,7 miljoen euro. Het gevolg van een reorganisatielast van 7,2 miljoen euro.

Deze kosten betreffen vooral afvloeiingskosten. Het doel is dit jaar 85 indirect arbeidsplaatsen te schrappen. Het vertrek van CEO Ronald Kasteel kost het bedrijf 1,7 miljoen euro.

Financiële positie
Voorlopig voldoet de financiële positie van Ordina. De verhouding nettoschuld versus bedrijfsresultaat (ebitda) bedraagt 2,7 en ligt nog ruim onder de 3,25 die Ordina als maximumgrens met de banken heeft afgesproken.

De rentedekking, het aantal keren dat de rentelasten uit het bedrijfsresultaat kunnen worden voldaan, bedraagt 6,0 en voldoet ook aan de meer dan 4 keer die banken verlangen.

De nettoschuld van 52,8 miljoen euro is echter nog altijd fors en een bedrijfsmatige tegenvaller, kan de grens van de bankconvenanten zo weer dichtbij brengen.

Gezien de grote afhankelijkheid van de financiële sector en de overheid en het slechte track record van Ordina, zijn dergelijke tegenvallers niet ondenkbaar.

Gewild
Waarschijnlijk door het uitblijven van grote tegenvallers steeg het aandeel, tot wel 6 procent. Het kan ook zijn dat de markt uitkijkt naar de verrichtingen van de nieuwe topman Stéphan Breedveld, afkomstig van The Boston Consulting Group, die vanaf 1 september Ordina meer kracht moet gaan geven.
Gerelateerde artikelen