VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

BAM realistisch over toekomst Nederlandse woningmarkt

Het heeft geen zin opbeurende woorden te wijden aan de Nederlandse woningmarkt, zal BAM-topman Nico de Vries hebben gedacht. Iedereen weet inmiddels wel dat het kommer en kwel is en nog wel even zo zal blijven.

Cijferpublicaties van bouwer BAM hadden de afgelopen jaren vaak iets weg van een treurmars.

Het bedrijf heeft vele malen moeten teleurstellen door de slechte gang van zaken op de Nederlandse woning- en kantorenmarkt.

Realistisch
Inmiddels schijnt dat tot iedereen te zijn doorgedrongen en weet BAM zelfs in positieve zin te verrassen. Nico de Vries, topman van het geplaagde bouwbedrijf, kan dan ook vrijuit praten.

En ondanks zijn negatieve blik op de Nederlandse woningmarkt stijgt het aandeel rond de tien procent na bekendmaking van de halfjaarcijfers.

De Vries ziet de volumes op de Nederlandse woning- en kantorenmarkt de komende tijd nog onder druk staan en heeft nog geen signalen gezien die op een trendbreuk wijzen.

Break-even
De vastgoedontwikkelingstak van BAM wist ondanks de malaise een klein plusje van 1,2 miljoen te boeken.

Dat cijfer is het saldo van een licht negatief resultaat in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland en een goed resultaat in België.

Vergelijkbaar met de eerste helft van vorig jaar verkocht BAM 1.225 woningen. Dat aantal zal over geheel het jaar circa 2.000 bedragen (2010: 2.174 woningen).

BAM houdt vast aan de verwachting dat de Nederlandse vastgoedontwikkingstak AM dit jaar break-even zal draaien. Dat klinkt mager, maar gezien de marktomstandigheden is dat toch geen slechte prestatie.

Goed nieuws is ook dat BAM voorlopig geen nieuwe afboekingen verwacht. De bouwer heeft in 2009 en 2010 forse afboekingen gedaan.

Beleid is gericht om het kapitaalbeslag in deze activiteit verder af te bouwen, bijvoorbeeld door grondposities zonder ontwikkelingspotentieel op korte of middellange termijn te verkopen. In deze markt is dat natuurlijk wel erg lastig.

Infra doet het
Waar BAM het voorlopig dus niet moet hebben van vastgoedontwikkeling, draaien de andere activiteiten naar behoren en sprong met name het infrabedrijf er in positieve zin uit.

De brutowinst van de infratak steeg met 57 procent tot 47,3 miljoen euro, een goede prestatie gezien de afnemende overheidsbestedingen en grote concurrentie. Het resultaat stoelt wel grotendeels op oude projecten.

De resultaten in de overige divisies, Publiek Private Samenwerking, Installatietechniek, Consultancy en engineering en het belang in baggeraar Van Oord presteerden conform verwachting.

Van Oord boekte zoals verwacht een wat lager resultaat dan vorig jaar. Nieuws over de verkoopplannen van het 21,5 procentbelang had BAM niet.

Vooruitzichten
BAM houdt vast aan de verwachting dit jaar een nettowinst van 120 miljoen euro te boeken. Na zes maanden heeft het hier al 65,8 miljoen van binnen.

Het orderboek is wat teruggelopen door het niet doorgaan van een Ierse PPS-opdracht, terwijl ook in het infrabedrijf minder orders zijn binnengekomen en de aannames in de vastgoedbusiness nog wat conservatiever zijn gesteld.

De financiële positie van BAM blijft met een solvabiliteit van 19,1 procent mager, maar in tegenstelling tot andere bouwers lijkt BAM de grootste pijn in de woningbouw al genomen te hebben. Daar wordt het nu voor beloond. Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen