VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nutreco presteert jaloersmakend voorspelbaar

Waar hogere grondstofprijzen menig fabrikant op de knieën krijgt, lijken duurdere grondstoffen Nutreco niet te deren. Hogere inkoopkosten worden ogenschijnlijk gemakkelijk doorberekend aan de klant.

Geen verrassing kan ook een verrassing zijn. De derdekwartaalcijfers die de beursgenoteerde vee- en visvoederproducent Nutreco publiceerde waren als vanouds voorspelbaar.

Jaloersmakend voorspelbaar gezien de problemen die andere producenten voor de kiezen krijgen in tijden van economische tegenwind en hoge grondstofprijzen. Het gevolg: winstwaarschuwingen, omzetverlagingen en afserveren van eerdere prognoses.  

De omzet - Nutreco maakte alleen de ontwikkeling van de omzet bekend- nam in het derde kwartaal toe tot 1,5 miljard euro, een stijging van 14,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De groei van de omzet is voor een groot deel te danken aan 11,7 procent hogere prijzen, terwijl het verkochte volume met 3,5 procent omhoog ging. Overnames en valuta-effecten zorgden voor het restant.

Alle activiteiten droegen bij aan de omzetstijging, maar niet overal is de onderliggende ontwikkeling even sterk. Zo kwam de volume groei van de onderneming volledig voor rekening van de divisie Visvoeding.

De volumegroei in deze divisie bedroeg dan ook een stevige 12,3 procent. Hierdoor was er sprake solide marges en een hoger operationeel resultaat. Hoe solide en hoeveel hoger bleef onbekend.

Lagere volumes
In de twee andere belangrijke divisies, Premix en Compound Food Europe, was de gang van zaken minder positief.

Weliswaar steeg de omzet, maar dit was volledig te danken aan hogere prijzen. Onderliggend was er sprake van afnemende volumes.

Vertrouwen
Topman Wout Dekker zei op basis van de eerste negen maanden vertrouwen te hebben in de rest van het jaar.

Nutreco handhaaft daarom de verwachting om over het gehele jaar een EBITA te behalen van 230 miljoen euro. Een stijging van ruim drie procent ten opzichte van de 222,5 miljoen van vorig jaar.

Zorgvuldig en voorzichtig
Dekker gaf daarnaast aan dat de sterke balans het bedrijf goed positioneert om verder te groeien. Enkele maanden terug liet de onderneming prudent om te gaan met de beschikbare middelen.

Samen met DSM werd een poging ondernomen om concurrent Provimi over te nemen. De prijs bleek te hoog en de poging werd terecht gestaakt.

Een verstandige keuze, want Nutreco groeit gestaag door en lijkt helemaal geen grote dure overname nodig te hebben voor extra groei.

Zorgvuldig omgaan met de overnamekas en voorzichtig de bestaande posities, vooral in groeimarkten als Azië en Zuid-Amerika, uitbouwen lijkt een veel verstandigere weg en voor aandeelhouders rendabelere weg.
Gerelateerde artikelen