VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fugro brengt slecht-nieuws-show tot staan

Nadat Fugro bij zowel de eerste kwartaal- als de halfjaarcijfers teleurstelde, is er nu sprake van enige opluchting. In de trading update lijkt Fugro zelfs iets positiever geworden.

Bodemonderzoeker Fugro, voornamelijk werkzaam voor de olie- en gasindustrie (circa 75 procent van de omzet), bevestigt de bij de halfjaarcijfers afgegeven verwachtingen.

Dat betekent een omzet van rond de 2,5 miljard euro (2010: 2,3 miljard euro) en een nettowinst van ten minste 260 miljoen euro.

Dat is eigenlijk nog wat beter dan de 'rond 260 miljoen euro' waar Fugro eerder vanuit ging en geeft aan dat de investeringen van oliemaatschappijen goed doorlopen. Hierbij uiteraard geholpen door de nog altijd hoge olieprijs.

Toch teleurstellend
Hoe het derde kwartaal precies is verlopen blijft onduidelijk, omdat Fugro daar geen cijfers over verstrekt. Maar blijkbaar loopt het allemaal door en is er geen sprake van groot uitstel van projecten.

Vraag blijft wel of de wat positievere geluiden over het nettoresultaat te maken hebben met autonome ontwikkelingen of met een recent gepleegde overname.

2011 gaat in ieder geval de boeken in als een teleurstellend jaar voor Fugro. Na jaren van winstgroei, moeten beleggers ineens genoegen nemen met een lager resultaat. In 2010 werd nog 272,2 miljoen euro verdiend.

De winst van vorig jaar kan nog enigszins benaderd worden als rekening gehouden wordt met een waardemutatie van naar schatting 7 miljoen euro van Fugro's 14,1 procentbelang in het beursgenoteerde Electromagnetic Geoservices.

In die 272,2 miljoen euro van vorig jaar zit overigens een waardemutatie van 16 miljoen euro verwerkt op dit belang, zodat geschoond hiervoor sprake is van een kleine winsgroei.

Overcapaciteit
Hoewel het jaar goed begon en Fugro bij de jaarcijfers 2010 sprak van ‘geleidelijk verbeterende markten', moest het bij de update over het eerste kwartaal toch de nodige tegenvallers melden.

Vooral de aanhoudende overcapaciteit op het terrein van seismisch onderzoek (circa 16 procent van de omzet van Fugro) op zee zorgt voor prijsdruk. Het gaat hier om gegevensverzameling voor nieuwe wingebieden.

De overcapaciteit blijft in de markt enerzijds doordat het hervatten van werkzaamheden in de Golf van Mexico sinds de olieramp traag verloopt en anderzijds omdat er meer seismische schepen in de markt kwamen.

Fugro verwacht dat in de loop van volgend jaar meer evenwicht zal komen in vraag en aanbod.

Overige activiteiten
De divisie Geotechniek (onderzoek van de aardbodem ten behoeve van bouwwerk) gaat het beter met de activiteiten op zee. Het orderboek van de Fugro-vloot is goed gevuld.

De geo-activiteiten op land verlopen ineens moeizamer in West-Europa en in de Verenigde Staten, vooral door terughoudende overheidsbestedingen, maar Fugro vindt compensatie in het Verre Oosten en in Brazilië.
Vooruitzichten wat troebel


Fugro zegt dat de werkvoorraad zich, gezien de huidige marktomstandigheden, op een goed niveau bevindt. Maar dat is toch vooral te danken aan de bijdrage van eerdere overnames.

Wat 2012 gaat brengen blijft onduidelijk. Minder overcapaciteit in de seismische markt is positief en de olie- en gasindustrie zal naar verwachting wel blijven investeren.

Toch zal de economische teruggang zal ook zeker zo zijn impact gaan hebben op Fugro, vooral bij het niet-energie gerelateerde werk.

Het concern uit Leidschendam zal actief blijven zoeken naar overnamekandidaten en daar wellicht het een en ander mee kunnen compenseren.
Gerelateerde artikelen