VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Claimemissie Ordina van start

Ordina moet extra geld op halen bij aandeelhouders. Wat moet je als Ordina-belegger met deze claimemissie?

‘Bittere noodzaak'. Zo typeerde het nieuwe Ordina-opperhoofd Stépan Breedveld de aandelenuitgifte richting beleggers tijdens een recente, speciale aandeelhoudersvergadering.

In 2009 sloot het it-bedrijf een lening van 27 miljoen euro af bij Delta Lloyd en ING van 27 miljoen euro. Die lening, rentepercentage: 13,5 procent, hangt nu als een molensteen om de nek van Ordina.

Nieuw geld
Opgeteld bij de minder vooruitzichten in bedrijfsvoering komende tijd is de conclusie helder: Ordina heeft nieuw geld nodig.

"De bankconvenanten kunnen gaan knellen als de economische neergang blijft aanhouden en Ordina minder inkomsten blijft genereren", zo liet Ordina-topman Stépan Breedveld weten.

Na uitverkoop van een aantal bedrijfsonderdelen wordt aandeelhouders gevraagd om nieuw kapitaal.

Het bedrijf plaatste daartoe 17,5 miljoen euro aan extra aandelen bij investeringsfonds Project Holland Fonds. Het sluitstuk is een claimemissie bij huidige aandeelhouders die 22 miljoen euro moet opbrengen.

Daarmee stroomt een stuwmeer van 41,3 miljoen nieuwe aandelen naar de beurs. Ordina-beleggers krijgen een verwatering van 80 procent voor hun kiezen.

De claimemissie: hoe werkt het ook alweer?
Beproefd recept voor een beursonderneming die snel vers eigen vermogen wil aantrekken: de claimemissie.

Bij een claimemissie krijgen bestaande aandeelhouders de mogelijkheid om op de nieuw uit te geven aandelen in te schrijven.

Nadeel is wel dat wie niet wil meedoen, zijn aandeel in de toekomstige winsten ziet verwateren. Slikken of stikken. Maar hoe werkt het precies bij Ordina?

De claim en ruilverhouding
Bij de start van de claimperiode, ironisch genoeg samenvallend met Sinterklaas, krijgen Ordina-beleggers één of meerdere claims op hun effectenrekening bijgeschreven.

Elk aandeel Ordina geeft recht op één inschrijvingsrecht, ofwel een claim. Aandeelhouders kunnen voor iedere zestien aandelen die zij al in bezit hebben, inschrijven op zeven nieuw uit te geven Ordina-aandelen.

Dit is de zogenaamde ruilverhouding. Naar rato van het bezit van gewone aandelen op 2 december nabeurs hebben Ordina-beleggers overdraagbare claims bijgeschreven gekregen.
Tijdsschema claimemissie
-Publicatiedatum prospectus: 2 december. 

-Registratiedatum: vrijdag 2 december (nabeurs).

-Uitoefenperiode van en handel in inschrijvingsrechten: 5 december 2011 tot en met 16 december 2011 (13.00 uur).

-Toewijzing nieuwe aandelen: 22 december 2011.

Met deze claims kunnen beleggers tussen 5 en 16 december (tot 13 uur) inschrijven op nieuwe Ordina-aandelen tegen de vastgestelde uitgiftekoers van 93 eurocent per aandeel.

De levering van de aandelen vindt plaats op 22 december.

Beleggers die geen nieuwe Ordina-aandelen willen opnemen, kunnen de claims ook in dezelfde periode op de beurs verhandelen.

De opbrengst van deze verkoop dient dan als vergoeding voor de lagere prijs van de nieuwe aandelen.

Niet uitgeoefende claims die door beleggers ook niet worden verkocht in de claimperiode, kunnen na 16 december niet meer verhandeld worden. Daarna hebben ze geen waarde meer.

De TERP
Zodra het Ordina aandeel op 5 december ex-claim ging, had dat effect op de beurskoers. Van te voren wordt daarom een theoretische prijs berekend, op basis waarvan de uitoefenprijs van 93 eurocent is bepaald.

Deze zogenaamde TERP (theoretische ex-inschrijvingsrechten prijs) geeft weer wat het aandeel waard is na de emissie en exclusief het claimrecht.

Bij Ordina is de TERP gelijk aan de marktkapitalisatie (aantal uitstaande aandelen maal beurskoers) van de ict-detacheerder vóór de emissie plus de omvang van de emissie, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen na afronding van de emissie.

De TERP is dus het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen en wordt in formulevorm als volgt berekend:

# oude aandelen p. recht x aandelenkoers + # nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs
# oude aandelen p. recht + # nieuwe aandelen p. recht


TERP = (16 x 1,03 + 7 x 0,93)/23 = 1,00 euro

Let wel, dit is slechts de theoretische waarde. In de praktijk kunnen er afwijkende prijzen ontstaan.

De korting
De discount (de korting) van de nieuwe Ordina-aandelen ten opzichte van de TERP is dus:

Discount = (1,00 - 0,93)/1,00 x 100% = 7 %

Ter compensatie voor de korting krijgen huidige aandeelhouders dus wel het recht als eerste tegen deze lagere prijs Ordina-aandelen bij te kopen.

Wat is een claimrecht waard?
De theoretische waarde van een claimrecht is afhankelijk van de beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe stukken en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten.

Verondersteld dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, dan kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

waarde inschrijvingsrecht = ruilverhouding×(TERP - uitgifteprijs)

Bij een TERP van 1,00 euro is de waarde van de claim in theorie als volgt:

7⁄16×(1,00 - 0,93) = 0,03 eurocent

De optelsom van de waarde van de claim en de TERP moet (bij benadering) gelijk zijn aan de slotkoers daags voor het bekendmaken van de claimemissie, 0,03 eurocent + 1,00 euro = 1,03
euro.
Gerelateerde artikelen