VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AND lapt bedrijf op voor mogelijke geïnteresseerden

Sinds 2003 staat er een voorziening van een ton euro op de balans van AND in verband met een dispuut met een distributiepartner. Nu is er geschikt. AND moet ruim zes keer zoveel betalen. Duur einde aan onzekerheid.

Goede en kwade kansen inschatten is een lastig spelletje. Iets waar de kleine digitale kaartenmaker AND weinig kaas van lijkt te hebben gegeten.

Zo lukt het topman maarten Oldenhof maar niet om grote klanten over de streep te trekken om "zijn navigatiekaarten" af te nemen.

Daar wordt nu een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Oldenhof heeft overeenstemming bereikt in een schikking met een onbekende tegenpartij. 

Het gaat om een bedrag van 780 duizend euro .

Een opvallend hoog bedrag, voor kleinduimpje op het Damrak. Sinds de claim op het bedrijf rust staat er een voorziening van een ton euro op de balans van AND. Tot het jaarverslag van dit jaar uitkwam, tenminste. Toen werd er ineens 25.000 euro extra gereserveerd.

Discrepantie
Maar dan nog, 125 duizend euro komt natuurlijk niet in de buurt van de 780 duizend euro die nu als tegenvaller geboekt moet worden.

Toch waren beleggers al sceptisch. In het jaarverslag sprak de accountant immers al van ‘onzekerheid... met betrekking tot de uitkomst van de rechtszaak...'. Een dergelijke uitspraak doet een accountant hoogstzelden.

Uit het jaarverslag 2010 van AND:

 

Daar kwam het volgende statement in de aandeelhoudersvergadering van eind mei dit jaar nog bij:
"Ik heb geen idee wat het eindoordeel van de rechter zal zijn, maar het schadebedrag zou aanzienlijk hoger kunnen liggen".

Hamvraag is natuurlijk of het niet meer prudent was geweest van de accountant om een realistischer bedrag in de boeken te zetten.

Aard geschil
Het hele dispuut gaat over een akkefietje begin deze eeuw. AND verbrak het contract met een distributiepartner eenzijdig. Die partij liet het er niet bij zitten en koos voor een gang naar de rechter.

Overigens is Oldenhof zich nog altijd van geen kwaad bewust. "AND wil benadrukken dat de schikking getroffen is vanuit strategisch belang en de hoogte van de overeengekomen schikking niet representatief is voor de volgens AND door de tegenpartij gelden schade", zo meldt het persbericht.

Oplappen en verkopen
AND laat weten dat de getroffen schikking verband houdt met de "strategische heroriëntatie" waarmee het bedrijf bezig is. In iets andere woorden: het bedrijf staat te koop en mogelijke gegadigden beviel de onzekerheid rondom de rechtszaak niet.

Met de huidige uitkomst van het dispuut is een overname nog allerminst beklonken. Net zoals een fris gemaaid gazon, gezeemde ramen en een opgeruimd huis geen garanties zijn voor de verkoop van een huis.
Kernprobleem blijft dat het de AND opereert in een markt, navigatiekaarten, die in versneld tempo gemeengoed wordt.

Mislukte strategie
AND spreekt van "genoeg liquiditeiten om de gemaakte afspraken na te komen", maar leuk is het niet. Aangezien de schikking tot een additionele last van 650.000 euro zal leiden, impliceert dit dat de kaspositie halverwege 2011 van anderhalf miljoen euro in ieder geval bijna door twee gaat.

Dat bedrag kunnen eventuele gegadigden in ieder geval van de koopprijs aftrekken.
Gerelateerde artikelen