VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Binckbeleggers handelen fors minder in vierde kwartaal

Het vierde kwartaal was voor internetbroker Binck geen succes. Binckklanten bleven met hun vingers van de knoppen, waardoor de inkomsten uit beurshandel met zes procent terugliepen ten opzichte van het derde kwartaal.

De Europese schuldencrisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheid bij beleggers lijken hier debet aan.

De provisiebaten zijn goed voor het merendeel van de inkomsten van de internetbank. Ruim 70 procent komt voort uit de handel in beleggingsinstrumenten.

Het aantal geopende rekeningen nam overigens toe, zowel in het retail als in het professionele segment.

Het netto resultaat voor het vierde kwartaal kwam uit op 5,9 miljoen, 43 procent lager dan in dezelfde periode in 2010 en 46 procent lager dan het derde kwartaal.

Meer dan lagere provisies
Maar niet alleen lagere provisie en rente-inkomsten zorgen voor het lagere resultaat. De operationele kosten om Binck draaiende te houden stegen flink door hogere uitgaven aan marketing en personeel.

Daarnaast zorgen mislukte deelnemingen en samenwerkingsverbanden voor flinke druk op de resultaten. Uit beleggerswebsite Shares.nl werd de stekker getrokken, waardoor Binck versneld moest afschrijven op hard- en software.

Ook op optiehandelsflatform TOM moest worden afgeschreven, omdat beleggers door de tariefsverlaging van Euronext minder voordeel kunnen halen op optiecontracten via het nieuwe handelsplatform. TOM wil koste wat kost de goedkoopste blijven waardoor het breakeven moment van het platform verder in de toekomst komt te liggen.

Binck maakte in 2011 een negatief resultaat op de geassocieerde deelnemingen en samenwerkingsverbanden van min 5,8 miljoen.

Een groot deel van de pijn is in het vierde kwartaal genomen. Het negatieve resultaat van 2,5 miljoen euro is goed voor de helft van de daling in het vierde kwartaal.

Professionele tak groeit
Binck lijkt minder afhankelijk te worden van de grillige particuliere markt. In 2011 nam met aantal professionele klanten (klanten via onafhankelijke beheerders) flink toe.

Kijkende naar het Nederlandse segment van de professionele tak dan valt op dat het aantal klanten van het derde naar vierde kwartaal stabiel is maar dat het aantal transacties toenam.

Bij het Nederlandse retailsegment gebeurde het omgekeerde: het aantal rekeningen nam toe, maar het aantal transacties daalde.

Topman Beentjes van Binck geeft nooit verwachtingen, maar er is nog genoeg werk aan de winkel voor de internetbank om haar middellange termijn doelstellingen te halen.

MIDDELLANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN (EIND 2013)
 Doelstelling Eind 2011 Eind 2010 
Retail rekeningen NL 330.000 267.187   242.210
Retail rekeningen België90.00052.340   40.907 
Retail rekeningen Frankrijk80.000 38.237 24.465
Spaarvermogen1,500 miljard  519 miljoen  718 miljoen 
Geadministreerd vermogen15 miljard 13,7 miljard 14,1 miljard 

Gerelateerde artikelen