VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

18 februari 2012

Beleggers willen informatie rond TNT Express uit eerste hand

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Het gevecht tussen TNT Express en haar grootaandeelhouder(s) moet in de openbaarheid plaatsvinden. Dat heeft de VEB aan het expresconcern laten weten. De oproep wordt nog urgenter, nu het concern benaderd is voor overname.

TNT heeft laten weten een bod van UPS ontvangen en afgewezen. De twee partijen praten wel verder over een eventuele overname.

Dat heeft TNT Express vrijdagavond laten weten, nadat de interesse van UPS was uitgelekt in de pers. En dat typeert de gang van zaken rond TNT Express.

‘Ingewijden' en ‘bronnen rondom de rvc' zijn de termen die de laatste weken steevast in de pers opduiken sinds de strijd bij TNT Express losbarstte.

Maar TNT beleggers moeten uit de eerste hand kunnen kennisnemen van de door partijen ingenomen standpunten en argumenten. Nu moeten ze het doen met gelekte en gekleurde informatie via de pers.

De toekomst van het expresconcern moet niet in een achterkamertje worden bedisseld, maar in het volle licht van de openbaarheid.

TNT Express moet daarom alle correspondentie met grootaandeelhouder Jana, samen met medeaandeelhouder Aimco goed voor zeven procent van de aandelen, op haar website publiceren. ASMI deed dit bijvoorbeeld wel in de tijden (2006 - 2009) dat zij overhoop lag met activistische aandeelhouders Hermes en Fursa.

Regels
Deze oproep is in lijn met de Nederlandse regels voor goed ondernemingsbestuur (code Tabaksblat). Die bepalen onder andere dat "het bestuur of in voorkomende gevallen de rvc alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel".

De ontstane situatie bij het Hoofddorpse pakjesconcern voldoet aan dit criterium. De uiteindelijke benoeming van specifieke commissarissen tijdens de komende aandeelhoudersvergadering (ava, 11 april) kan van invloed zijn op de strategische koers van TNT Express en daarmee op de beurskoers.

Oude belofte
En dan speelt er nog iets bij het jongste en tevens meest rumoerige beursfonds van Nederland.

In mei vorig jaar, toen het oude TNT door tweeën ging in PostNL en TNT Express, werd
het expresonderdeel .
 
Zo was het aandeelhouders vrijwel onmogelijk bestuurders en commissarissen te ontslaan. De TNT Express-statuten bepalen dat daarvoor minimaal twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het agendapunt moeten stemmen, bij een minimale aanwezigheid van 50 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Veel meer dan de code Tabaksblat voorschrijft.

Overleg
Maar TNT beloofde destijds snel beterschap. In een Peter Bakker aan met beleggers te zullen overleggen over die flinke horde en zegde toe de statutaire regels tijdens de komende ava aandeelhoudersvriendelijker te maken.

De vraag is nu of TNT Express woord houdt. De ava nadert met rasse schreden, maar het concern heeft zich nog altijd niet uitgelaten over haar plannen. Om daarover snel meer duidelijkheid te krijgen, stuurde de VEB nog een brief naar het expresconcern.

Reactie TNT Express 
In een telefonische reactie laat TNT Express weten een “actieve dialoog met aandeelhouders” na te streven, maar er weinig voor te voelen om de correspondentie met aandeelhouders op haar site te publiceren omdat dat “geen recht doet aan de integriteit van de dialoog met individuele aandeelhouders”.

“bevat wat ons betreft alle relevante informatie over de voordrachten voor de raad van commissarissen”, aldus de woordvoerder.

“Dit bericht is duidelijk genoeg en doet voldoende recht aan de huidige situatie”.
Ten aanzien van de vraag in hoeverre TNT Express de statutaire bepalingen rond de benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen zal wijzigingen, geeft TNT aan dat tijdens de AVA van 11 april een nieuw voorstel in stemming zal worden gebracht.

Of dit voorstel zal voldoen aan de code Tabaksblat kon de woordvoerder nog niet bevestigen.

De AvA agenda die op 28 februari wordt vrijgegeven, moet daarover uitsluitsel bieden.
Conflict
TNT Express heeft het lastig. Het kampt met de neergaande economie, met operationele problemen in groeilanden Brazilië en China en verschuilt zich dus ook nog achter een beschermingswal die herinneringen aan de jaren zeventig oproept.

Het resultaat: een beurskoers die een derde onder de openingskoers van afgelopen mei ligt.

Mede als reactie op die onheilstijdingen eiste de activistische aandeelhouder Jana onlangs zelf twee commissarissen voor benoeming te kunnen voordragen. Naar verluidt zinspeelt Jana op een verkoop van TNT Express.

Maar het pakjesconcern zag hun komst aanvankelijk niet zitten, onder andere omdat beide heren twintig duizend euro hadden ontvangen van Jana voor hun kandidaatstelling.

Vervolgens koos president-commissaris Anthony Burgmans ervoor twee eigen kandidaten voor te dragen, Sjoerd van Keulen (tot 2009 bestuursvoorzitter SNS Reaal) en Marcel Smits, inmiddels hoogste baas bij Sara Lee en daarvoor werkzaam bij KPN, VendexKBB en Unilever.

Maar Burgmans lijkt overstag. Op dit moment lijkt het er op dat alle vier de kandidaten een zitje in het toezichthoudend collega krijgen.

Op 28 februari volgt definitief uitsluitsel. Dan publiceert TNT Express niet alleen haar jaarcijfers, maar ook de agenda voor de ava.


Gerelateerde artikelen

‘Cruciaal kwartaalcijferseizoen’ aan Damrak goed begonnen
TNT Express blijft kwakkelen als zelfstandig bedrijf
TNT Express blijft kwakkelen als zelfstandig bedrijf
05-10-2015

Sinds TNT Express werd afgesplitst van PostNL en het een overnameprooi werd…

Lees verder

TNT overname PostNL
TNT Express wil bestuurders meer gratis aandelen geven
24-02-2015

TNT Express sleutelt voor de derde keer in vier jaar aan het beloningsbelei…

Lees verder

TNT beloning pakketbezorging
TNT Express spreekt ruime kaspositie aan voor forse (inhaal)investeringen
17-02-2015

Hogere investeringen moeten TNT Express weer op de kaart zetten. Maar volge…

Lees verder

TNT pakketbezorging

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}