VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoe houdbaar zijn Shells hogere dividenden?

Ondanks de lagere nettowinst verhoogt Shell het dividend in het tweede kwartaal. De belangrijkste vraag voor beleggers is: hoe houdbaar is dit?

Het grootste (olie)bedrijf ter wereld presenteert donderdagochtend matige cijfers. De winst daalde van 6,6 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar naar 5,7 miljard dollar.

Topman Peter Voser laat weten dat Shell last heeft van lagere olieprijzen. Ook de historisch lage gasprijzen in de Verenigde Staten nemen een hap uit de winst.

Opvallend is dat de oliegigant ondanks de tegenvallende cijfers het dividend verder opschroeft.  Beleggers kunnen rekenen op 43 dollarcent over het tweede kwartaal, 2,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.   

Shell zwemt hiermee tegen de stroom in. Op het Damrak verlaagde maandag Wereldhave haar dividend dinsdag KPN en woensdag zette havenbedrijf Hes Beheer een streep door het interim dividend.

Het dividendrendement van Shell oogt met ruim 6 procent op jaarbasis aantrekkelijk. Zeker vergeleken met bijvoorbeeld een 10 jaars Nederlandse staatsobligatie die nog geen 2 procent per jaar geeft. Maar hoe robuust is het (verhoogde) dividend van het wezen en weduwefonds Shell eigenlijk?

Dividendkampioen
Allereerst de opmerking dat het track record van Shell ten aanzien van dividend indrukwekkend is. Waar concurrenten als Britse BP, het Italiaanse Eni en het Spaanse Repsol in de jaren 2009 en 2010 hun dividend fors verlaagden, bleef Shell het dividend juist aanzienlijk verhogen.

Kan Shell dit blijven doen? De Amerikaanse zakenbankiers van JP Morgan gingen aan het rekenen en vergeleek de verwachte dividenduitkeringen met de inkomsten van Shell voor de komende vier jaar.

Tabel: Zijn de dividendverhogingen van Shell houdbaar?
 Gemiddelde 2003-11  20122013  20142015
Dividend per aandeel$1,68$1,72 $1,76$1,81$1,84
Pay out ratio (winst)44%39%43%47%49%
Pay out ratio (vrije kasstroom)69%42%59%78% 87%
Inclusief aandeleninkoop92%56%84%109%121%
*Bron JP Morgan

De tabel laat zien dat als alleen naar de pay out ratio wordt gekeken, het dividend gedeeld door de winst, de uitkering makkelijk houdbaar lijkt. In 2015 bedraagt het bedrag dat Shell aan dividend moet betalen niet eens de helft van de verwachte winst.

Maar de uitkering van dividend moet met cash betaald worden, en winst is geen cash. De werkelijke cash die binnenkomt bij Shell (“vrije kasstroom”) is aanzienlijk lager dan het bedrag dat onder aan de streep overblijft (“nettowinst”). Dit heeft er onder andere mee te maken dat de massieve investeringen in de zoektocht naar nieuwe oliebronnen (gedeeltelijk) buiten de winst- en verliesrekening worden gehouden.

Kijkt een belegger naar de uitbetalingsratio op basis van de vrije kasstroom blijkt er iets minder marge. In 2015 wordt een kleine 80 procent van de cash die binnenkomt als dividend uitgekeerd. En als Shell het ruimhartige aandeleninkoopbeleid blijft voortzetten, wordt er in 2014 en 2015 zelfs meer uitbetaald dan dat er als cash binnenstroomt (aandeleninkoop en dividend).

Olieprijsaannames cruciaal
De analisten van JP Morgan benadrukken dat zij niet verwachten dat Shell snel een streep door het dividend zet. Maar bij een minder rooskleurig scenario zou het de zakenbankiers verbazen als Shell de groei van het dividend kan blijven voortzetten. 

Hier past een belangrijke kanttekening. Het fundament onder de sommetjes is een stabiele olieprijs van 90 dollar per vat. Dit ligt ruim onder de huidige prijs die boven de 100 dollar ligt. Maar de olieprijs is, zeker de laatste jaren, zeer bewegelijk.

Zo stelt Shell topman Voser bij de kwartaalcijfers dat “onze industrie significante volatiliteit in energieprijzen ziet als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen”.

Het nabije verleden bevestigt dit. Zo dook de olieprijs eind 2008 tot onder de 40 dollar per vat en bleef deze geruime tijd op een extreem laag niveau. Maar ook vorige maand dook de olieprijs even onder de 90 dollar.

Gelukkig bleken de lage olieprijzen van korte duur, maar het grootste bedrijf ter wereld is zeer afhankelijk van de prijs voor een vat olie.

Sterke balans schept ruimte
Maar ook als de olieprijs langer onder de 90 dollar blijft liggen rekenen veel beleggers niet op dividendverlagingen. Dit hangt samen met de degelijke balans van het olieconcern.

Halverwege dit jaar heeft Shell een nettoschuld van slechts 15 miljard dollar (schuld minus cashpositie). De solvabiliteitratio daalde van 12,1 procent halverwege vorig jaar naar 8,1 procent in het tweede kwartaal van dit jaar (gedefinieerd als netto schuld gedeeld door totaal kapitaal).

Mochten de winsten tegenvallen, dan biedt de sterke balans ruimte om wat meer te lenen zodat Shell het dividend (tijdelijk) kan blijven uitkeren. 

Kwartaalcijfers Shell in een notendop:
* Shell boekt een lagere nettowinst in het tweede kwartaal. De voor bijzondere posten geschoonde winst daalde met 13 procent tot 5,7 miljard dollar.
* Shells wist meer vaten olie uit de grond te halen dan in dezelfde periode vorig jaar. De productie steeg met 4 procent naar 3,103 miljoen vaten olie per dag. Toch hadden veel beleggers op een sterkere stijging gehoopt.
* De divisie downstram - chemie, raffinage en verkoop - profiteerde van betere raffinagemarges. In de laatste jaren stonden deze juist onder druk. Maar hier was ook een tegenvaller omdat een raffinaderij in Texas tijdelijk stil gezet moest worden.
* Ondanks een lagere nettowinst verhoogt Shell de dividenduitkering. Het gaat om een ophoging van 2,4 procent tot 0,43 dollar in het tweede kwartaal.{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen