VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dichtgedraaide subsidiekraan neemt hap uit marges TMC

Uitzender TMC boekt een hogere omzet, maar de marges staan onder druk vanwege een zuinigere overheid en een lagere productiviteit.

In de kwakkelende eurocrisis waar grote uitzenders als omzet verliezen, boekt het kleine TMC meer omzet.

De opbrengsten stegen in de eerste helft van het jaar met zes procent tot 28 miljoen euro. De reden hiervoor was een stijging van het uitzendpersoneel - in de taal van TMC “werkondernemers" - met 12 procent tot 497. Ook de tarieven lagen iets hoger dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Daartegenover stond een aanzienlijk lagere productiviteit: meer werkondernemers zaten op de bank in plaats van bij een klant.

Technologie drijvende kracht
De stijging van de omzet is volledig toe te schrijven aan de divisie Technologie, dat hooggekwalificeerd bèta personeel uitzet bij onder andere chipmachinefabrikant ASML, elektronicabedrijf Philips en printermaker Océ.

De omzet veerde hier met ruim 13 procent op tot 23 miljoen euro. Crisis of niet, deze technologiebedrijven blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Topman Thijs Manders laat weten dat de vooruitzichten in de technologiesector ondanks de economische onzekerheid positief blijven.

De recente kapitaalinjectie van Intel in om nieuwe machines versneld in de markt te zetten lijkt dit beeld te bevestigen.

Die deal resulteert waarschijnlijk in meer nieuwe werkplekken voor TMC. De twee andere activiteiten krimpen juist sterk. De divisie ICT en Constructie krimpen respectievelijk met liefst 16 en 20 procent.

En het blijft voorlopig sappelen, stelt Mansers: “voor de bouw- en ICT markt geldt dat wij geen substantiële verandering op de korte en middellange termijn in marktsituatie verwachten”.

Beide divisies maken nog geen 16 procent van de totaalomzet uit. Dit was halverwege vorig jaar nog 6 procentpunt meer.

Winstgevendheid onder druk
De ontwikkeling van de brutowinst (opbrengsten minus directe personeelskosten) is zorgelijk. Deze daalde met ruim 11 procent tot 8,9 miljoen euro. Het komt neer op een val in de brutomarge van 38 procent naar 31,7 procent (brutowinst gedeeld door de omzet).

Recente overheidsmaatregelen slaan een deuk in de winst. Zo is de WSOB regeling, die investeringen in onderzoek en ontwikkeling stimuleert, teruggeschroefd. Bij elkaar lag het bedrag aan subsidies dat TMC ontving een half miljoen euro lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Overigens laat TMC weten dat de impact in de tweede helft van het jaar wat minder zal zijn. 

Daarbovenop komen nog nieuwe regels die de sociale lasten voor de werkgever verhogen. De kostenpost steeg hierdoor met 260 duizend euro ten opzichte van vorig jaar. Tekenend is dat zelfs bij de groeiparel Technologie de marge een tik kreeg.

Als de hogere sociale lasten en lagere subsidies uit de berekening blijven, dan daalt de brutomarge niet van 38 procent naar 31,7 procent maar naar 34,5 procent, zo laat TMC weten.

De vraag is overigens in hoeverre dit relevant is aangezien de nieuwe regels een permanent karakter lijken te hebben.

Toch is ook de gecorrigeerde daling naar 34,5 procent bruto marge fiks, hetgeen aangeeft dat TMC, net als de andere uitzenders, last heeft van bankzitters die (tijdelijk) niet aan de bak komen.

TMC: halfjaarcijfers in het kort  
* Omzet in de eerste helft van het jaar gestegen met 6,3 procent tot 28 miljoen euro.
* Brutowinstmarge afgenomen van 38 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 31,7 procent in de eerste jaarhelft van 2012.
* De technologiedivisie draait als een trein. De omzet steeg met 13,3 procent naar 23,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde met een ton euro tot 6,3 miljoen euro.
* De divisie ICT en Bouw zien de omzet sterk krimpen met respectievelijk 20 en 16 procent. Hier blijft het voorlopig sappelen.  


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen