VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Duitsland vormt domper voor Corio

De resultaten van vastgoedfonds Corio waren over een breed front niet slecht gezien het economisch klimaat. Flinke afwaarderingen in Duitsland vormen daarentegen een tegenvaller en stellen beleggers teleur.

Lichtpuntjes waren zeker te vinden in de cijfers die Corio publiceerde over de eerste zes maanden van 2012.

 
Maar dan wel met de kanttekening dat het economisch klimaat niet bepaald gunstig is voor een vastgoedfonds dat actief is in winkelcentra door geheel Europa.
 
De consument heeft andere dingen aan zijn hoofd dan wekelijks zijn geld uit te geven aan kleding en dat heeft zijn weerslag op winkeliers.

Huurinkomsten
Corio signaleert dan ook dat huurders aanmerkelijk voorzichtiger zijn wanneer het gaat om uitbreidingsplannen en verlengen van huurcontracten. Toch wist de vastgoedonderneming een gemiddelde huurstijging bij verlengde huurcontracten te bedingen van 3,7 procent.

Dit droeg positief bij aan de ontwikkeling van de vergelijkbare huurinkomsten die met 0,8 procent licht stegen.

Vooral de groei van 3,2 procent in Italië is opvallend, terwijl de stabilisatie in Spanje en Portugal ook zeker niet tegenvalt. De min van 3 procent in Duitsland daarentegen wel.

Meer tegenvallers
Dat was niet de enige tegenvaller in Duitsland. Corio laat ieder kwartaal haar gehele portefeuille aan winkelcentra taxeren en per eind juni kwam hier een 104,3 miljoen lagere waarde uitrollen.

Duitsland droeg met een afwaardering van ruim 51 miljoen daar voor een groot deel aan bij, terwijl onze oosterburen een relatief gering deel vormen van de totale portefeuille van Corio.
 
Overigens waren Spanje en Portugal ook goed voor een stevige afwaardering, een min van 26 miljoen euro.

Door de afwaarderingen daalde de intrinsieke waarde per aandeel aanzienlijk. Bedroeg deze eind 2011 nog 45,57 euro, per eind juni daalde deze naar 42,55 euro per aandeel.

Bij een aandelenkoers van iets meer dan 35 euro betekent dat een flinke onderwaardering. Blijkbaar houden niet alleen consumenten en winkeliers een slag om de arm.

Ook beleggers zijn terughoudend en zijn niet bereid de volle waarde voor Corio te betalen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen