VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Qurius schatte de markt verkeerd in en kreeg het lid op de neus

Aan de definitieve teloorgang van Qurius ging een verkeerde inschatting van de markt vooraf. Terwijl Europa economisch wegzakte, breidde de it-dienstverlener uit.

Het werpt iets meer licht op wat vooraf ging aan de conclusie van Qurius dat het niet zelfstandig verder kon.

Qurius had lang de hoop dat de markt die in het eerste kwartaal niet goed was, in het tweede kwartaal zou aantrekken.

Voor het bedrijf aanleiding om onder meer het personeelsbestand in Duitsland uit te breiden.

Het aantal werknemers nam toe van 153 eind vorig jaar naar 176 medio dit jaar. Een grove berekening leert dat de personeelskosten per fte rond de 70.000 euro zijn. De uitbreiding betekende dus een extra kostenpost van rond de 1,6 miljoen euro per jaar.

"Duitsland heeft destijds in anticipatie op groei mensen aangenomen. Maar die groei kwam niet", vatte manager investor relations Albert Holzappel het donderdag bondig samen.

De groei kwam zeker niet. De omzet in Duitsland bedroeg het afgelopen halfjaar 10,4 miljoen euro, ongeveer 9 procent minder dan een jaar eerder.

Impact
De vraag is of de verkeerde verwachtingen ook elders impact hebben gehad op de strategie van het bedrijf. De gang van zaken met het herstructureringsprogramma suggereert van wel.

In 2010 is een drie jaar durend traject ingezet dat halverwege 2011 voor de helft gevorderd was. Maar dit programma was begin dit jaar nog steeds halverwege. Dit wekt de suggestie dat ergens in de tweede helft van 2011 een omschakeling is gemaakt.

Dat Qurius in ieder geval in Nederland geen reorganisatiekosten meer heeft gemaakt, zegt wat dat betreft ook wel iets.

Te laat
Dit voorjaar, toen Qurius zich eindelijk realiseerde dat de markt niet zou aantrekken, moest het bedrijf hard ingrijpen. Voor herstructureren was het te laat, Qurius moest een partner zoeken om überhaupt in business te kunnen blijven.

Die is gevonden in het Franse Prodware. De werkmaatschappijen worden verkocht. De aandeelhouders blijven achter met voor 5,5 miljoen euro aan aandelen in Prodware en wat wisselgeld.

Vragen, vragen
Hoe heeft het management van Qurius de zaak in Duitsland zo uit de hand kunnen laten lopen? Was men zich bewust van de risico's die werden genomen? Wat is er gebeurd met het herstructureringsprogramma?

Het zijn vragen waarop beleggers een antwoord zullen willen. En dit staat dan nog los van de vraag of het bedrijf de waardering van goodwill wel goed heeft weergegeven in zijn jaarverslag en beleggers hier juist over heeft geïnformeerd.

Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering in oktober moeten aandeelhouders instemmen met de ontmanteling van het bedrijf. Topman en managementgoeroe Leen van Zevenbergen heeft dan nog heel wat uit te leggen.
Gerelateerde artikelen