VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Akzo-topman viert terugkeer met verkoop Amerikaanse verfdivisie

Bij Akzo Nobel hebben ze niet stil gezeten tijdens de absentie van topman Ton Büchner. Zijn terugkeer valt samen met de verkoop van de Amerikaanse verf-divisie. Beleggers reageren tevreden.

Akzo Nobel organiseerde een conference call met beleggers en analisten om hen bij te praten over de terug keer van haar topman. 

De rentree van Büchner verdween naar de achtergrond door verkoop van de decoratieve verven in Noord Amerika die voorafgaand aan de bijeenkomst werd bekendgemaakt.

Oververmoeid
Begin september kwam Büchner niet opdagen voor een bijeenkomst met de Raad van Commissarissen in Zweden. Hij zou daar zijn strategisch plan presenteren.

De kersverse topman kwam niet opdagen wegens oververmoeidheid. In eerste instantie werd een spoedige terugkeer verwacht, maar die termijn werd verlengd tot het einde van het jaar.

Verkoopproces buiten topman om
Inmiddels is duidelijk dat het herstel voorspoediger verliep dan gedacht en is Büchner weer een week aan de slag. Tijdens zijn ziekteverlof had hij wekelijks contact met de onderneming.

Ongetwijfeld werd hij daarbij regelmatig op de hoogte gebracht van de gang van zaken bij de verkoop van de decoratieve verven in Noord Amerika, maar direct betrokken bij de verkoop was hij niet.

Het management team opereerde de afgelopen maanden zonder hem en werkte de details van de verkoop uit. De verkoop draagt sowieso niet het stempel van Büchner.

Alhoewel hij het idee in juni aandroeg bij de Raad van Commissarissen, startte het onderzoek naar de strategische overwegingen om de activiteiten te verkopen al uit het eerste kwartaal van dit jaar.

Destijds zwaaide zijn voorganger Hans Weijers nog de scepter bij het Amsterdamse verfconcern.

Positieve reactie verkoop
De verkoop wordt goed door beleggers ontvangen, aandeelhouders zetten het aandeel direct vijf tot zes procent hoger. Met de verkoop zet Akzo Nobel dan ook een moeilijk draaiende activiteit buiten de deur.

De afgelopen jaren werd verlies gedraaid en pas dit jaar werden weer zwarte cijfers geschreven. Naar de mening van het verfbedrijf was dit een goed moment om te verkopen.

De keuze was verkopen of zelf uitbreiden omdat het aan voldoende schaal ontbrak om de resultaten nog verder te verbeteren.

Door de verkoop verbeteren de belangrijkste ratio's van de onderneming, zoals de winstmarge. Niet gek dat de keuze van het management en de raad van commissarissen daarom gevallen is op verkoop.

Investeren en schulden reduceren
De rol van Büchner bij de verkoop mag dan kleiner zijn geweest dan van een topman verwacht mag worden, bij de besteding van de opbrengst van de verkoop zal dat anders zijn. De decoratieve verven brengen uiteindelijk 875 miljoen dollar op.

Dat bedrag zal worden gebruikt voor investeringen in verdere groei in met name de beloftevolle groeiregio's in de wereld, zoals Azië en ook Oost Europa. Daarnaast zal de netto schuld worden verlaagd.

Dat laatste is hard nodig. De netto schuldenlast is de laatste jaren flink opgelopen. Bedroegen de netto schulden eind 2010 nog iets meer dan 900 miljoen euro, aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar was dat opgelopen tot 2,6 miljard euro.

Investeringen en dividend, samen onhoudbaar
De afgelopen jaren investeerde Akzo Nobel fors in de toekomst, zo'n 500 tot 700 miljoen per jaar. Ook in 2012 gaan de investeringen door.

Aan het einde van het derde kwartaal staat de teller op ruim 500 miljoen euro. Niet alleen investeerde Akzo Nobel fors, het vergat ook de aandeelhouders niet en trakteerde hen jaarlijks op een dividend betaling van jaarlijks circa 350 miljoen euro.

De jaarlijkse operationele kasstroom weegt daar bij lange na niet tegen op. De enige manier waarop Akzo Nobel zowel het dividendbetalingen en investeringen kon blijven volhouden was door meer schulden aan te gaan.

Een onhoudbare zaak. De verkoop is daarom niet alleen opportunistisch gedreven. Er zit ook een dringende financiële noodzaak achter.

Toekomst plannen nog onbekend
De verkoopopbrengst zal de onderneming weer enige financiële lucht geven. Over de precieze aanwending van de opbrengst en de plannen voor de toekomst tasten beleggers voorlopig nog in het duister. In februari 2013 zal Büchner zijn toekomstplannen pas ontvouwen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen