VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Canadese rechter blijft Homburg Invest in leven houden

Met een negatief eigen vermogen van circa 320 miljoen euro (15,90 per aandeel) kunnen aandeelhouders Homburg Invest wel fluiten naar hun centen. Obligatiebezitters zitten nog altijd in de wachtkamer, maar ook voor hen wordt het precair.

Op de beurs staat het Canadese vastgoedfonds Homburg Invest nog altijd en er wordt ook nog dagelijks in het aandeel gehandeld.

Maar in de media wordt nauwelijks nog gesproken over fonds of zijn oprichter Richard Homburg.

En dat is niet geheel onlogisch. Het vastgoedfonds is al langere tijd op sterven na dood en wordt eigenlijk alleen nog door het Canadese hooggerechtshof op aarde gehouden.

Voor de zesde keer heeft Homburg Invest verlenging van zijn Canadese surseance status verkregen. Dik een jaar valt het fonds al onder deze zogeheten ‘Companies Creditors Arrangement Act' (CCAA).

De vorige periode liep af op 14 december en is nu verlengd tot 8 februari 2013. Verschil met de vorige perioden is dat de surseance nu ook geldt voor een aantal directe en indirecte dochterbedrijven (‘Homco's') van Homburg Invest.

Herstructureringsplan
Het opnieuw verleende uitstel van betalingsplicht geeft Homburg Invest extra tijd een herstructureringsplan te fabriceren ten gunste van alle stakeholders, inclusief de houders van de Homburg bonds.

Het Canadese hoge gerechtshof houdt toezicht op de gang van zaken rondom dit herstructureringsplan.

Volgens de laatste berichten zou Homburg Invest dit plan eind dit jaar afgerond hebben, zodat belanghebbenden daar begin 2013 over zouden kunnen stemmen.

Mogelijk dat Homburg Invest deze deadline niet haalt en het dus allemaal nog langer gaat duren.

De uiteindelijke inhoud van dit herstructureringsplan zal een uitkomst zijn van onderhandelingen met belanghebbenden, maar ook onderhevig zijn aan allerlei juridische en fiscale regels.

Aandeelhouders met lege handen
Hoe het herstructureringsplan er ook uit komt te zien, het zal voor Homburg Invest welhaast onmogelijk zijn alle schulden te kunnen voldoen laat staan dat er nog iets voor de aandeelhouder overblijft.

De vastgoedbelegger heeft daar van 24 oktober 2012 al zijn licht over laten schijnen.

Letterlijk werd gezegd: "Homburg Invest acht het onwaarschijnlijk dat de aandelen Homburg Invest enige waarde vertegenwoordigen in de context van het herstructureringsplan of anderszins."

Diep in het rood
Deze woorden zijn niet uit de lucht gegrepen. De financiële positie van het vastgoedfonds worden er niet beter op.
In het derde kwartaal werd maar weer eens een nettoverlies geleden van 21,4 miljoen Canadese dollar (16,5 miljoen euro) en over de eerste negen maanden bedraagt het verlies 136,5 miljoen Canadese dollar (105 miljoen euro).

Hierdoor is het negatieve eigen vermogen gegroeid naar 415,5 miljoen Canadese dollar (320 miljoen euro). Uitgedrukt per aandeel is dat een negatief bedrag van circa 15,90 euro.

Daar tegenover staat een totale schuld van bijna 1,9 miljard Canadese dollar (1,45 miljard euro), waaronder ruim 440 miljoen euro aan particulier geld in de verschillende Homburg Bond series.

Andere ontwikkelingen
Er speelt meer rondom het vastgoedfonds. Zo zal de stichting homburg bonds, die de belangen van obligatiehouders behartigt, een onderzoek starten naar mogelijk misleiding in prospectie en brochures.

Ook wordt er gekeken naar de geldstromen rondom het fonds en naar de beheervergoeding voorafgaand aan de surseance.

Verder zou een Canadese private equity partij Catalyst Capital interesse hebben in een viertal hypothecaire bondseries, maar het bod van circa dertig procent van de nominale waarde werd door de stichting als te laag afgedaan.

Veel stelt de hypothecaire zekerheid al niet meer voor. Na aftrek bankschuld is er veelal sprake van een negatieve boekwaarde of spreken we over ontwikkelingsprojecten die stil liggen of nog niet eens gestart zijn.
Gerelateerde artikelen