VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bondhouders Homburg Invest voor dilemma gesteld

Het in surseance verkerende Homburg Invest heeft eindelijk het herstructureringsplan ingediend bij de Canadese rechtbank. Dwars hierdoor heen loopt nog altijd een bieding van Catalyst Capital op de Homburg Bonds.

Homburg Invest geniet al sinds september 2011 bescherming tegen crediteuren volgens de zogeheten Canadese ‘Companies Creditors Arrangement Act' (CCAA).

Tot zes maal toe kreeg het op sterven na dode vastgoedfonds verlenging van deze status, inmiddels inclusief een aantal dochtermaatschappijen. Dat gaf het fonds extra tijd om een herstructureringsplan te formuleren.

Twee dagen voor de deadline is dit herstructureringsplan nu ingediend bij de Canadese Superior Court. Tegelijkertijd is de beschermde status weer verlengd tot 28 februari 2013.

Het zal nu aan de Canadese rechtbank zijn het herstructureringsplan goed te keuren en Homburg Invest in de gelegenheid te stellen het plan ter goedkeuring aan zijn crediteuren voor te leggen.

Het eerste lijkt een gelopen race omdat de opsteller van het rapport, ‘de Monitor' Deloitte, door diezelfde rechter is aangesteld. Begin april wordt een vergaderdatum vastgesteld.

Geen rol aandeelhouder
Aandeelhouders spelen in dit spel al lang geen rol meer. Homburg Invest heeft al in een veel eerder stadium aangegeven dat er voor de aandeelhouder waarschijnlijk niets meer in het vat zit.

Het feit dat Homburg Invest geen verzoek heeft ingediend bij de Amsterdamse beurs voor een verlenging van de beursnotering wijst daar ook op.

Het herstructureringsplan zal letterlijk vermelden dat aandeelhouders geen enkele opbrengst zullen genieten. Datzelfde geldt voor de 27 miljoen euro aan uitstaande Capital Securities met een looptijd van 99 jaar.
De notering van Homburg Invest aan de Amsterdamse beurs zal per 13 maart aanstaande wordt beëindigd.

Waardebepaling
In het rapport van de Monitor Deloitte valt op pagina 25 min of meer te lezen wat de bondhouders kunnen verwachten.

Probleem bij de cijfers is dat een omvangrijk deel van de mogelijke terugbetaling afhankelijk is van de opbrengst van nog te verkopen vastgoed.

Voor crediteuren is het daardoor niet volledig mogelijk inzicht te hebben in de waarde van hun bezit.

Ook zal een deel worden terugbetaald in de vorm van aandelen in een nieuwe vennootschap die bepaalde vastgoedactiviteiten van Homburg Invest zal overnemen.

Bieding Catalyst
Inzicht in de waarde van de schulden is des te relevanter omdat er tevens een partieel bod loopt van het Canadese Catalyst Capital op een groot aantal series van de Homburg bonds.

Catalyst, gespecialiseerd in het investeren in schuldpapier van noodlijdende bedrijven, heeft als reactie op de deponering van het herstructureringsplan door Homburg Invest de aanmeldingstermijn verlengd tot 14 februari.

Het is inmiddels de tweede verlenging in een week tijd. Catalyst hoopt zo meer aanmeldingen te verwerven en daarmee een grotere invloed op het herstructureringsplan van Homburg Invest te kunnen uitoefenen.

Afhankelijk van de serie biedt Catalyst tussen de 25 en 50 procent van de nominale waarde. Het gaat om de hypothecaire bonds 4 t/m 7 en de gewone bonds 8 t/m 11).

Heikel punt bij het bod is dat Catalyst al bij aanmelding van een derde het bod gestand kan doen. Overige bondhouders vissen dan achter het net, aangemeld of niet.

Niet blij
Homburg Invest is niet blij met de inmenging van Catalyst, die waarschijnlijk slechts een klein gedeelte van de obligatiehouders een cash-exit aanbiedt en vooral invloed op het geheel wil verwerven.

Homburg Invest stelt dat de private bieding niet in het belang is van de crediteuren als groep en het herstructureringsproces ontwricht.

Afweging
Crediteuren staan voor de lastige afweging tussen het bod van Catalyst en het herstructureringsplan.
Een blik op de percentages in het Monitoring rapport lijkt aan te geven dat Homburg goede kansen heeft. De initiële cashuitkering ligt bij Homburg wat lager, maar toekomstige vastgoedverkopen en het aandeel in het nieuwe fonds overtreffen Catalyst.

Beleggingshorizon, (nog) geloof in de waarde van de vastgoedobjecten van Homburg, verhandelbaarheid van de nieuwe aandelen en het risico bij Catalyst alsnog buiten de boot te vallen dienen in de afweging te worden meegenomen.
Gerelateerde artikelen