VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alles wat u moet weten over de claimemissie van Geneba

Geneba, het vastgoedfonds dat is voortgekomen uit de herstructurering van Homburg, wil euro 207 miljoen aan vers kapitaal ophalen bij aandeelhouders. Wat gaat Geneba met dat geld doen en hoe werkt de emissie om dit geld binnen te halen?

De namen en rollen zijn veranderd maar de behoefte aan extra geld van beleggers blijft.

Dat is het verhaal van het in problemen geraakte vastgoedfonds Homburg, dat veranderde in Geneba en kon overleven door van zijn obligatiehouders (schulden) aandeelhouders te maken (eigen vermogen).

De metamorfose van het vastgoedfonds liep moeizaam, maar nu zegt Geneba klaar te zijn om te gaan groeien.

Daarvoor is extra geld van aandeelhouders nodig, geld dat ook gebruikt wordt om een deel van de hoge schulden af te lossen en een ander deel van de leningen over te sluiten.

Het geld wil Geneba binnenhalen via een claimemissie. Huidige aandeelhouders kunnen inschrijven op de nieuwe aandelen en zo hun belang in het aan digitale beurs NPEX genoteerde fonds op peil houden.

Op die manier behouden ze hun aanspraak op toekomstige koerswinst en dividend op peil. Maar of die koerswinst en winstuitkering er gaan komen is zeer de vraag.

Toekomstige dividendbetalingen zijn nog onzeker, schrijft de onderneming zelf. En of de koers van Geneba gaat stijgen als de vastgoedportefeuille van het bedrijf beter gaat renderen is de vraag. Er is maar weinig handel in het aandeel.

Maar eerst is er de claimemissie van Geneba. Wat maakt deze emissie bijzonder en wat zijn de gevolgen? Hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

1. Waarom komt Geneba met een claimemissie?
Geneba schrijft een claimemissie uit om de balanspositie te versterken en het vreemd vermogen te herfinancieren.

Het vreemd vermogen, de schulden van het fonds, bedraagt ruim driekwart van het de marktwaarde van de vastgoedportefeuille. Dat is behoorlijk veel.

Het grootste deel van het opgehaalde kapitaal wordt volgens Geneba gebruikt om nieuw vastgoed te kopen en zo het risico in de eigen portefeuille te spreiden. Momenteel komt ruim zestig procent van de jaarlijkse huurinkomsten van slechts één huurder, een onwenselijke situatie.

Geneba heeft een aandeelhoudersvergadering uitgeschreven om beleggers bij te praten over de gang van zaken bij het fonds en de details van de claimemissie.

2. Geneba vraagt geen toestemming aan aandeelhouders voor de emissie. Mag dat zomaar?
Geneba is een NV, waarbij de aandeelhouders in beginsel bevoegd zijn over een aandelenplaatsing te beslissen.

Normaliter dragen de aandeelhouders die bevoegdheid gedeeltelijk aan het bestuur over via een algemene aandeelhoudersvergadering of een bijzondere aandeelhoudersvergadering, zodat het bestuur zelfstandig beperkt extra aandelen kan plaatsen.

In dit geval lijkt dat niet zo. Het bestuur heeft deze bevoegdheid voor de een bepaalde periode opgenomen in de oprichtingsstatuten die eerder dit jaar zijn opgesteld. Op basis daarvan mag Geneba dus zonder fiat van beleggers extra aandelen uitgeven.

3. Wat gebeurt er als ik meedoe aan de emissie?
Als u meedoet aan de emissie zorgt u ervoor dat uw relatieve aandelenbelang in de vastgoedonderneming gelijk blijft en zodoende niet verwatert. Ieder aandeel Geneba geeft recht op één claim.

Iedere twee claims geven het recht om in te schrijven op 5 nieuw uit te geven aandelen tegen een uitgiftekoers van €2,78. Een aandeelhouder die nu 500 aandelen bezit kan zodoende inschrijven op 1250 nieuwe aandelen tegen een koers van 2,78 euro.

4. Wat gebeurt er als ik niet meedoe aan de emissie?
Door de uitgifte van nieuwe aandelen treedt er verwatering van de bestaande aandelen op omdat de aandeelhouders de waarde van het vastgoed met meer aandeelhouders moeten gaan delen.

Op 30 juni 2014 bedroeg de intrinsieke waarde van het aandeel Geneba €3,16. Indien op alle nieuw uit te geven aandelen zou worden ingeschreven, zal de intrinsieke waarde dalen naar een bedrag van €2,87.

De marktwaarde van het aandeel Geneba wordt overigens bepaald door vraag en aanbod op NPEX.

5. Worden mijn aandelen minder waard na de claimemissie?

De aandelen worden nu ver beneden de intrinsieke waarde (IW) verhandeld op NPEX. Deze IW per aandeel is te berekenen door het eigen vermogen te delen door het uitstaande aantal aandelen. Op 30 juni 2014 bedroeg het eigen vermogen ongeveer €94 miljoen.

Na volledige plaatsing van de nieuwe aandelen zou het eigen vermogen ongeveer €299 miljoen gaan bedragen.

Gedeeld door het aantal uitstaande aandelen na emissie (en na een noodzakelijke correctie) komt de intrinsieke waarde na emissie in de buurt van de €2,97 te liggen. De intrinsieke waarde per aandeel wordt daarmee inderdaad minder waard.

6. Kan ik mijn claims verhandelen?

Bij een ‘traditionele' claimemissie is gebruikelijk dat de claims verhandelbaar zijn om aandeelhouders die niet meedoen te compenseren voor de verwatering.

In dit geval zijn de claimrechten niet overdraagbaar en kan er als gevolg daarvan geen handel in de claimrechten plaatsvinden.

Gezien de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel Geneba op NPEX is het de vraag of, als de claims wel verhandelbaar waren geweest, deze überhaupt de marktwaarde zouden genereren.
Gerelateerde artikelen