VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

04 juni 2013

Ahold behoudt slagkracht na teruggave 1,5 miljard aan beleggers

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Ahold zat al ruim bij kas, en door de afstoten van een onderdeel is de kas nog betergevuld. De onderneming kiest niet voor een (grote) overname maar trakteert aandeelhouders op een aanzienlijke aandeleninkoop.

De kaspositie van Ahold nam in de eerste drie maanden van het jaar fors toe. De onderneming ontving 2,5 miljard euro aan dividend en verkoopopbrengst voor haar belang in het Scandinavische ICA.

Van dat bedrag geeft het concern nu 1,5 miljard euro terug aan aandeelhouders via inkoop van eigen aandelen.

Het bestaande inkoopprogramma wordt daarmee uitgebreid tot 2 miljard euro. Eind 2014 moet het geld zijn teruggesluisd naar de aandeelhouders.

Behoudend groeipad voortgezet
Ahold lijkt met de keuze voor deze aandeleninkoop vast te houden aan de behoudende groeistrategie die voornamelijk gestoeld is op autonome groei en kleine aanvullende overnames.

Hoewel de supermarktwereld aan de vooravond lijkt te staan van een consolidatieslag verkiest Ahold daar kennelijk een terughoudende rol in.

Ahold houdt nog voldoende middelen over om een aankoop van enige omvang te doen. Aan het einde van het eerste kwartaal had Ahold 4,4 miljard euro in kas, zodat na afronding van de inkoop van eigen aandelen en de dividend betaling over 2012 nog circa 2 miljard euro resteert.

Topman Dick Boer benadrukte dat de ingeslagen weg voor Ahold de juiste is. Door die strategie kon het bedrijf in het afgelopen kwartaal opnieuw een groeiend marktaandeel melden, onder andere veroorzaakt door het uitbreiden van het winkelnetwerk en sterke groei van de online activiteiten. Twee belangrijke speerpunten in haar groeistrategie.

Omzetgroei, maar marge onder druk
In het eerste kwartaal zette Ahold 10,1 miljard euro om, 4,4 procent meer (in constante wisselkoersen) dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het onderliggende operationele resultaat bleef daarbij achter en nam met slechts met 0,4 procent toe tot 416 miljoen euro. Hierdoor stond de operationele marge onder druk. Die daalde van 4,3 procent naar 4,1 procent.

De verklaring voor de afkalvende marge is begrijpelijk. Ahold opereert in moeilijke marktomstandigheden en besteedt meer en meer aan promotionele activiteiten om de klanten naar haar winkels te trekken. Bovendien zijn de online activiteiten nog niet winstgevend.

Desondanks baart de daling van de marge zorgen aangezien die over 2011 nog een meer riante 4,7 procent bedroeg.

Het kostenbesparingsprogramma dat in 2014 uiteindelijk 600 miljoen euro moet opleveren zet vooralsnog nog geen zoden aan de dijk of weegt in ieder geval nog niet op tegen de hogere marketinguitgaven.

Afkoop pensioenverplichtingen
In de cijfers die Ahold dinsdag presenteert is nog geen rekening gehouden met zwaardere pensioenlasten. Zo werd een last genomen van 63 miljoen euro om de verplichtingen ten aanzien van een pensioenfonds in de Verenigde Staten af te kopen.

Hierdoor is Ahold niet meer verantwoordelijk voor de tekorten van het pensioenfonds die eind 2012 nog 87 miljoen euro bedroegen.

Eind vorig jaar hadden de dertien verschillende pensioenfondsen van Ahold een gezamenlijk tekort van bijna een miljard euro. Omdat Ahold in de toekomst verplicht kan worden de tekorten aan te vullen is het positief dat de onderneming actief stappen onderneemt om de verplichtingen af te kopen, zodat de kans op onvoorziene tegenvallers in de toekomst kleiner wordt.

Lessen geleerd
Marktpartijen zijn het niet altijd eens of een aandeleninkoop te prefereren is boven een (bonus)dividend om overtollige kasmiddelen uit te keren aan aandeelhouders.

Ahold geeft in ieder geval met aangekondigde aandeleninkoop blijk haar aandeelhouders niet te vergeten, voorzichtig met de beschikbare middelen om te springen en niet blind deel te nemen aan een consolidatieslag.

Het kiest daarentegen voor een behoudend en houdbaar groeipad en verslikt zich niet in een (te) grote overname. Die les uit het verleden heeft de onderneming goed geleerd.


Gerelateerde artikelen

VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB-leden en partners in zaak Ahold
Ahold regelt eigen bescherming liever buiten de aandeelhoudersvergadering om
Ahold passeert aandeelhouders
Ahold Delhaize heeft in de VS, België en ook online nog werk aan de winkel

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}