VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Brunel weet beleggers nog niet te overtuigen

De tweede kwartaalcijfers van Brunel vallen enigszins tegen. Vooral in eigen land gaat het matig. Daar staan solide resultaten in de energiedivisie tegenover. Brunel spreekt van een transitiejaar.

Hoe klein ook en van geringe invloed op de cijfers, het Amerikaanse boekhoudschandaal waar Brunel vorig jaar mee geconfronteerd maakt dat het bedrijf zich opnieuw moet bewijzen.

Tot op heden slaagt de detacheerder van ingenieurs, juristen en financieel specialisten daar nog niet helemaal in.

Na een onstuimige groeiperiode brengt de eerste jaarhelft een 23 procent lager bedrijfsresultaat en een 22 procent lagere nettowinst.
VERGADERING OP 78 TOEREN
De bijzondere aandeelhoudersvergadering van Brunel op 15 augustus 2013 bevatte slechts een agendapunt: de benoeming van PWC als nieuwe accountant van Brunel.

Daarmee nam de onderneming afscheid van Deloitte.

Na in Houston leek Deloitte daarmee het tweede slachtoffer te worden van deze malversaties.

Eerder moest CFO Van der Hoek in maart 2013 al het veld ruimen.

Brunel beklemtoonde dat de benoeming van PWC geen verband hield met de Amerikaanse fraude.

De benoeming was het gevolg van de vanaf 2016 wettelijk verplichte roulatie van accountantskantoor.

De accountants van Deloitte en PWC waren niet op de vergadering aanwezig voor nadere uitleg. Mede daardoor duurde de BAvA slechts 18 minuten.

Brunel heeft nog geen opvolger voor voormalig CFO Van der Hoek gevonden.

Ook is er nog geen opvolger voor financieel specialist Maarten Schönfeld die in november 2012 terugtrad als commissaris van Brunel.

De winstval komt deels door minder onderhanden energieprojecten, wat wel bekend was. De grootste tegenvaller zit bij de verder onder druk staande Nederlandse markt. Daardoor wordt het wel erg lastig dit jaar een winstdaling te voorkomen.

Tweede kwartaalcijfers
Bij een1 procent hogere omzet van 305 miljoen euro heeft Brunel over het tweede kwartaal het bedrijfsresultaat (ebit) met 3,6 procent zien terugvallen.

Hierdoor daalde de operationele marge van 4,7 procent naar 4,4 procent.

Na zes maanden is sprake van een omzetgroei van 2,1 procent tot 600,7 miljoen euro en een terugval van de operationele marge van 5,9 procent naar 4,5 procent.

Zwakke broeder is wederom Brunel Nederland (13 procent van de omzet) waar omzet en met name de winstgevendheid stevig onder druk staan.

Over de eerste zes maanden ligt de omzet in Nederland bijna 7 procent lager en het ebit resultaat van 2,3 miljoen euro liefst 42 procent onder het niveau van vorig jaar.

De winstval komt door de slechte Nederlandse economie waardoor het aantal bankzitters stijgt.

Goed gaat het daarentegen wel in de high tech sectoren in Duitsland (ruim 16 procent van de omzet), waar de omzet in het tweede kwartaal met dik 13 procent steeg.

En gelukkig ook positieve geluiden over de veruit belangrijkste markt van olie- en gas, goed voor ruim tweederde van de omzet.

Met een omzetgroei van 28,5 procent over de eerste jaarhelft hebben de reguliere energie-activiteiten de terugval bij projecten volledig opgevangen.

Wel staat het bedrijfsresultaat bij Olie- en gas nog flink onder druk (-20 procent), maar ook dat ligt volledig aan het feit dat er minder projecten in Australië onderhanden zijn dan vorig jaar. De marge op projecten ligt nu eenmaal hoger dan op de reguliere energiebusiness.

Vooruitzichten
Brunel herhaalt min of meer de afgegeven verwachtingen voor de verschillende divisies voor geheel het jaar. Een uitzondering is Nederland waar in plaats van een vlakke omzet nu een lichte krimp wordt voorzien.

Ook in de tweede jaarhelft verwacht Van Barneveld dat de reguliere energieactiviteiten de terugval in projecten zal compenseren. Van Barneveld kon geen nieuwe projecten melden. "Ongetwijfeld zitten er nieuwe projecten aan te komen".

Voor Duitsland verwacht het bedrijf nog altijd een hoge enkelcijferige groei, waar het na zes maanden op voor loopt.

Beleggers zetten het aandeel een kleine 2 procent lager, waarschijnlijk vooral vanwege het ontbreken van positieve verrassingen. Daardoor lijkt een opwaartse bijstelling van de verwachtingen in de tweede jaarhelft kleiner geworden.
Gerelateerde artikelen