VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ICT overweegt afschrijvingen door tegenvallende resultaten

De renovatie van automatiseerder ICT verloopt trager dan gehoopt. Dat kan gevolgen hebben voor de boekwaarde van de goodwill en dus het jaarresultaat.

‘Teleurstellende resultaten' bij de dienstverlening aan de Duitse automobielindustrie en het Nederlandse onderdeel, dat ict-processen bij bedrijven test, dwingen topman Carlo D'Agnolo de verwachte kasstromen ‘kritisch te beoordelen'.

Dat zegt D'Agnolo bij de presentatie van de halfjaarresultaten van de automatiseerder.

Nieuws over zijn voornemen van vorige maand om branchegenoot Brandfort in te lijven had D'Agnolo niet.

Balans opschonen
Omdat de zaken die ICT doet voor de Duitse automobielindustrie (waaronder Volkswagen) achterlopen op schema, kunnen de resultaten tegenvallen.

In dat geval moet ICT de balans opschonen en de boekwaarde van de goodwill verlagen. Dat bedrag geeft aan wat ICT in het verleden voor overnames meer heeft betaald dan de waarde in de boeken.

De goodwill op de bedrijfsbalans voor de beide onderdelen bedraagt 7,7 miljoen euro Een eventuele afboeking gaat rechtstreeks ten laste van het resultaat.

De komende maanden gaat een nieuw management aan de slag om te beoordelen of de goodwillpost op de gebruikelijke peildatum, het einde van een boekjaar, nog wel reëel is.

Achterblijver Duitsland
ICT Automatisering verdient haar geld vooral met de installatie en het onderhoud van automatiseringssystemen binnen de logistieke sector (havens en spoor) en de automobiel- en gezondheidsbranche.
 Renovatie ICT krijgt vorm
-ICT is langzaamaan aan de beterende hand.

-De omzet daalde door het afstoten van een onderdeel en minder werkdagen licht tot 39,6 miljoen euro.

-Zonder die effecten, zouden de opbrengsten met bijna 5 procent toe zijn genomen.

-Het snijden in indirect personeel (mensen die niet rechtstreeks voor inkomsten zorgen) sorteert effect.

-Het operationeel resultaat pluste met vijf euroton tot 1,9 miljoen euro.

-Topman D'Agnolo is ondanks ‘een uitdagend economisch klimaat' positief en verwacht voor heel 2013 een ‘materiele verbetering' van het operationeel resultaat.

Bedrijven als ASML, Bosch, Philips en Volkswagen behoren tot de klanten.

In de eerste jaarhelft stokte de omzet bij de totale automobieltak op 9,6 miljoen euro. Daarop leed ICT een operationeel verlies is geleden van 646 duizend euro.

Om eerdere verwachtingen van het bedrijf over 2013, ‘sterke verbetering', waar te kunnen maken moet de tweede helft van het jaar zeer goed gepresteerd worden.

Dat is na het nu bekende nieuws onwaarschijnlijker geworden.

Lange adem
Als de winstcapaciteit van de beide onderdelen inderdaad moet worden teruggeschroefd, lijken beleggers de hoop op een (bescheiden) dividend te moeten laten varen.

De winstuitkering bij het bedrijf is afhankelijk van het nettoresultaat: 40 procent van die winst gaat naar beleggers.

In de eerste jaarhelft eindigde ICT met een nettowinst van 1,3 miljoen euro.

Een sterke verbetering ten opzichte van de drie euroton verlies in de eerste zes maanden van 2012, maar als de goodwillafboeking onvermijdelijk mocht zijn, kan die halfjaarwinst wel eens snel verdwenen zijn.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen