VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AkzoNobel boekt meer winst in derde kwartaal

De winstgevendheid verbeterde sterk het afgelopen kwartaal. Topman Ton Büchner drukt duidelijk zijn stempel op AkzoNobel.

Hoewel de omzet in het derde kwartaal nog daalde, stegen de onderliggende volumes. Daarmee lijkt het ergste achter de rug voor AkzoNobel. 

De hogere volumes zorgden, ondanks de lagere omzet, in het afgelopen kwartaal voor een verbetering van de winstgevendheid.

Dit is geheel in lijn met de visie van topman Ton Büchner. Niet de grootste, maar de beste willen zijn.

AkzoNobel spreekt nog altijd van een uitdagende economische omgeving en voorziet geen snelle verbetering van de trend op de markten voor haar eindgebruikers.

Toch lijkt op basis van de cijfers over het derde kwartaal het ergste voorbij.

Lagere omzet, maar hogere volumes
De omzet daalde in de periode van juni tot en met september weliswaar met 5 procent naar 3,8 miljard euro, maar dit werd voornamelijk veroorzaakt door negatieve wisselkoerseffecten en verkoop van activiteiten.

In de voorliggende kwartalen kwam de omzetdaling voornamelijk voort uit lagere volumes en prijsmixeffect, oftewel klanten kozen voor goedkopere producten.

In het afgelopen kwartaal stegen de volumes bij de divisies Decorative Paints (huishoudelijke verven) en Performance Coatings (allerhande lakken) juist, terwijl in de divisie Specialty Chemicals (chemie) sprake was van een stabiele volumeontwikkeling.

Verven leiden de weg
Het operationele inkomen steeg van 248 miljoen euro naar 303 miljoen euro, terwijl de nettowinst omhoog ging van 110 naar 155 miljoen euro.

De sterkste winstverbetering was vooral zichtbaar bij het zorgenkindje van de laatste jaren: .  

Hier ging de winst meer dan eens over de kop van 48 miljoen euro naar 107 miljoen euro. Daarentegen zag AkzoNobel de winstgevendheid dalen (-20%) bij Specialty Chemicals. Die daling werd per saldo ruimschoots gecompenseerd met  groei bij de andere afdelingen van AkzoNobel (Performance Coatings en Decorative Paints).

Van de winst keert AkzoNobel 0,33 per aandeel als interim-dividend uit, gelijk aan vorig jaar.

Minder kosten voor herstructureringen
Naast hogere volumes zorgden lagere herstructureringslasten voor een positief resultaat.

Waar veel ondernemingen dergelijke lasten als buitengewoon resultaat opnemen, vallen ze onder Büchner gewoon binnen de operationele winst. Reorganiseren hoort bij een gewone bedrijfsvoering volgens de topman.

In 2011 kondigde de onderneming al een uitgebreid programma aan om te besparen op de kosten. De resultaten daarvan komen inmiddels volledig op schema door. Toch bleek dit in de afgelopen maanden niet voldoende om de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden en de doelstellingen voor 2015 toch te behalen.

Een nieuw aangekondigd programma moet daar wel voor zorgen. In het lopende kwartaal kost dit eerst 160 miljoen euro, dit zal de winst in het vierde kwartaal naar alle waarschijnlijkheid drukken.

De resultaten daarvan worden volgend jaar en in de jaren daarna verwacht.

Beleggers zijn positief over de plannen van Büchner; op de beurs stijgt het aandeel flink na de cijferpresentatie. 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen