VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ballast maakt reputatie van achterblijver meer dan waar

Waar Bam en Heijmans al veel eerder met de pet rondgingen, volgt nu Ballast Nedam met een claimemissie om verliezen te stelpen. Ook na die kapitaalinjectie blijft de balans uiterst zwak.

Ballast Nedam uit Nieuwegein moet er toch aan geloven.

Waar Bam en in mindere mate Heijmans in de crisisjaren stevig afboekte op grondposities en de balans versterkte met een claimemissie, dacht Ballast het af te kunnen zonder nieuw geld.

Ook toen afgelopen jaar de Nederlandse vastgoedmarkt verder verslechterde bleven nieuwe afwaarderingen uit. Dat was opvallend aangezien Ballast sterker dan Bam en Heijmans afhankelijk is van de Nederlandse bouwmarkt.

Beleggers benaderden het bedrijf al langer met de nodige scepsis gezien de sterk achterblijvende koersontwikkeling van het aandeel.

In de rode cijfers
Nu is duidelijker dan ooit dat Ballast Nedam te lang heeft gedacht de zaak te kunnen redden door vastgoed en activa van de hand te doen.

De bouwer maakt in één klap een claimemissie van 30 miljoen euro en totale reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen van 15-20 miljoen euro bekend.

Geheel 2013 zal daardoor een operationeel verlies van 25-30 miljoen euro hebben opgeleverd. Afgelopen zomer ging de onderneming nog uit van een plus van 15 miljoen euro.

Dat er nu ineens sprake is van operationele verliezen hangt samen met onderdekking bij Bouw & Ontwikkeling, een paar oude infra-projecten en het project A15 waar de bouwer een dispuut heeft met de overheid.

Claimemissie
De claimemissie van 30 miljoen euro dient ter versterking van de balans die door de aanzwellende verliezen verder is uitgehold.

Ballast rekent op een solvabiliteit van slechts 11 procent eind 2013, tegen nog 18 procent afgelopen zomer. Door de emissie stijgt de solvabiliteit tot 15 procent, wat nog altijd bijzonder mager is.

Het eigen vermogen van 128 miljoen euro was bij de halfjaarcijfers kleiner dan de waarde van de grondposities die voor 145 miljoen euro in de boeken staan. Geen fijn verhaal in deze markt.

Grootaandeelhouders hebben de emissie voor circa 69 procent onderschreven. De banken moeten de overige 31 procent van die 30 miljoen euro uit de markt zien te halen. Tegelijkertijd krijgt Ballast Nedam een nieuwe lening van 80 miljoen euro.

Mes dieper in de organisatie
De nieuwe reorganisatie en herstructureringslasten hebben voornamelijk betrekking op het segment Bouw& Ontwikkeling, waar onvoldoende werk is.

Hier verdwijnen nog eens 150 banen. Sinds 2011 is het aantal medewerkers bij Ballast Nedam met een kwart afgenomen tot minder dan 3.000.

Regionale bouwbedrijfjes van Ballast Nedam worden meer geïntegreerd in een groter opererend bouwbedrijf. Verder zal een aantal niet strategische toeleverende en gespecialiseerde bedrijven worden verkocht wat de solvabiliteit nog wat kan opkrikken.

Hoop op herstel
Het is voor Ballast Nedam en de gehele bouwwereld te hopen dat de markt een snel uitbodemt.
Ballast Nedam wil zich in ieder geval verder richten op grote integrale projecten die door de cyclus heen stabielere resultaten laten zien.

Daarvoor is echter wel meer kapitaal nodig, zeker als Ballast Nedam nog moet afschrijven op grondposities.

MEER BALLAST NEDAM:

30 december 2013

6 december 2013

25 oktober 2013

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen