VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot heeft nog lange weg te gaan

De jaarcijfers van de Bossche bank Van Lanschot houden niet over. De tweede jaarhelft bracht zelfs een klein verlies. Ondanks de wat aantrekkende economie zal de bank nog flink moeten storten in de stroppenpot.

Vergeleken met de magere onderliggende winst van 11,1 miljoen euro over 2012 maakt de geschoonde nettowinst van 38,9 mln euro indruk.

Wie dieper in de cijfers van Van Lanschot duikt voelt aan dat het allemaal niet overhoudt en de bank nog een lange weg te gaan heeft voordat de gloriejaren weer terugkeren.

Ceo Karl Guha is dan ook voorzichtig en spreekt over nog altijd uitdagende marktomstandigheden waaronder de bank moet opereren.

De strategische doelstellingen voor 2017 worden bevestigd, maar of die allen behaald worden is de vraag. Over 2014 doet Guha in het geheel geen uitspraken.

Enige houvast voor beleggers is dat de dividenduitkering sinds 2011 weer is hervat. De voorgestelde 20 cent is goed voor een dividendrendement van 1 procent, mager voor een goede vermogensbeheerder.

Jaarcijfers
Van Lanschot wist over geheel 2013 de provisie-inkomsten met 8 procent op te voeren tot 234,8 miljoen euro. Daar staat echter een evenzo grote daling van de rente-inkomsten tegenover.

Het kernbedrijf heeft derhalve geen stijging van de inkomsten laten zien en dat is toch wat teleurstellend.
Kostenbesparingen (6 procent lagere kostenbasis) en een hoger resultaat uit financiële transacties voor eigen rekening zijn dan ook de voornaamste redenen van de getoonde winstgroei.

Ook een wat lagere dotatie aan de stroppenpot stuwt het resultaat, maar met een bedrag van 103,7 miljoen euro (2012: 115,2 miljoen euro) heeft Van Lanschot toch veel geld opzij moeten zetten voor kredietverliezen.

De bank heeft in het vierde kwartaal in samenspraak met DNB en uitvoerders KPMG en CBRE de kredietportefeuille doorgelicht, een vergelijkbaar onderzoek dat de ECB doet bij Rabo, ING en ABN Amro.

Hierbij zijn geen lijken uit de kast komen rollen. De helft van de leningen betreffen hypotheken, maar met de slechte woningmarkt was ook dat geen zekerheidje meer.

De conclusie dat zelfs sombere economische scenario's kunnen worden doorstaan zal het bestuur mogelijk hebben gesteund bij de keuze nu al dividend uit te keren.

Balans op orde
Intussen werkt de bank verder aan het versteken van de buffers en het terugbrengen van de risico's.
De bekende Core Tier 1 ratio is verder opgevoerd van 11 procent naar 13,1 procent. Dit komt voornamelijk door de afbouw van risicovolle kredieten zoals bedrijfs- en vastgoedleningen.

Ook qua liquiditeit en leverage ratio zit de bank goed en voldoet het al aan de eisen van Basel III.

Voor 2017 is het streven deze kernratio boven de 15 procent te doen uitkomen. Echter, het doel voor dat jaar is ook hierop een rendement van 10-12 procent te maken waar dat afgelopen jaar is blijven steken op slechts 2,5 procent.

Van Lanschot lijkt op de goede weg. Vooral qua risicoprofiel gaat het de goede kant op, bevestigd door de uitkomst van het kredietonderzoek .

De winstgevendheid houdt echter nog flink te wensen over en daar is het beleggers natuurlijk ook vooral om te doen.

Het afgelopen jaar is de beurskoers met circa 50 procent opgelopen, maar toch noteert het aandeel nog niet op de helft van vijf jaar geleden.

LEES MEER:

13 augustus 2013

14 mei 2013

8 maart 2013

9 november 2012


Op de hoogte blijven?

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen