VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

BAM: ‘Geen projecten met negatief resultaat van vergelijkbare omvang'

Bam heeft geen ‘signalen' die wijzen op mogelijk andere grote verlieswerken in de portefeuille. Volgens topman Nico de Vries is het bouwbedrijf nog altijd ‘in control'.

Dat schrijft De Vries in een reactie op de vragenbrief die beleggersvereniging VEB namens beleggers vorige week aan het bouwbedrijf had gestuurd.

Ook voor projecten die nog onder de inmiddels aangescherpte aannameregels in de orderportefeuille zijn beland, heeft Bam ‘op basis van haar periodieke projectevaluaties en
gerapporteerde cijfers geen signalen dat zich nieuwe tegenvallers zullen voordoen'.

De Vries concludeert dat Bam in de portfolio geen projecten heeft ‘waarbij wij een negatief resultaat van vergelijkbare omvang voorzien'.


‘Onbalans'

Volgens De Vries is ‘voor de branche als geheel sprake van een zekere onbalans (asymmetrie) tussen risico's en resultaten'.

‘Het opwaarts potentieel van een project is veelal beperkter dan het neerwaarts potentieel', aldus De Vries.

Naar eigen zeggen zitten in de portfolio met ‘enkele duizenden projecten' van Bam ‘overwegend projecten van een bescheiden omvang en met een beperkt risicoprofiel'.

Verlies

Tegenvallers bij twee infrastructuurprojecten bezorgden Bam vorige week een strop van 75 miljoen euro.

Beleggers vroegen het bouwbedrijf daarop om uitleg en ook of de grootste bouwer van Nederland adequate maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen.

Door die kostenoverschrijdingen zijn beleggers weer gaan twijfelen over de projectbeheersing van Bam en het aanname- en selectiebeleid van nieuwe werken. Vorig jaar augustus moest Bam al verliezen opbiechten bij een aantal grote buitenlandse projecten.

Het aandeel Bam is sinds de winstwaarschuwing van 7 juli inmiddels bijna gehalveerd.

‘Risico's anders beoordeeld'
Volgens De Vries ‘was en is het uitgangspunt dat Bam niet inschrijft op projecten met verlies'. Wel geeft hij aan dat ‘dit onverlet laat dat risico's en optimalisaties in het verleden anders zijn beoordeeld dan wij thans doen'.

Vooral in die beginfase is het in het verleden niet helemaal goed gegaan. Bam schrijft nu dat ‘hoewel de kostenoverschrijdingen op projecten naar voren komen in de uitvoeringsfase, deze in overwegende mate hun oorsprong hebben in de aanbiedings- of tenderfase'.

Aanscherping

Bam heeft het keuren van door potentiele opdrachtgevers aangeboden werk in 2013 aangescherpt om nieuwe zeperds te voorkomen.

Hierin krijgt ook De Vries een prominentere rol. Volgens het vorig jaar ingevoerde controlesysteem moet het bestuur van Bam eigenhandig goedkeuring geven voor projecten met een opdrachtsom die groter is dan 30 miljoen of afwijkende contractcondities hebben (bijvoorbeeld projecten in nieuwe regio's of met nieuwe samenwerkingspartners).

Bepaalde risico's, zoals ongelimiteerde aansprakelijkheid of risico's ten aanzien van grondcondities, zou Bam inmiddels niet meer ‘zonder meer accepteren'.

Nieuwe regels
Een verdere verlaging van het risicoprofiel wil de bouwer realiseren door een betere risicospreiding.

‘Bam streeft er naar zeer grote projecten in beginsel aan te bieden met joint-venture partners, waar wij in het verleden gewoon waren dergelijke projecten volledig als Bam op ons te nemen'.

Een in 2013 gestart systeem met peergroepen, ‘waarin directieleden van werkmaatschappijen zitten met specifieke kennis en ervaring van het te tenderen project zitting hebben', die de risico's van projectaanbiedingen in kaart brengt ("auditen") moet ook de kans op nieuwe zeperds verkleinen.

LEES MEER:

11 juli 2014

7 juli 2014

15 mei 2014

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen